Latvijas Universitāte

                          Bibliotēku zinātnes un
                          informācijas fakultāte

                          Antīkā literatūra

                          Konspekti

               Antīkā literatūra                          nepilna laika
                          1.kurss                Rīga/1999.gads


           Sengrieķu literatūras periodizācija
           (9.-18. gs.p.m.ē. (m.ē. 3.; 4.gs.)

|1. Arhaiskais |Eposs   |Homērs     |“Iliāda”, “Odiseja”      |
|periods    |(Varoņepos|        |               |
|(9.-7.gs.p.m.ē.|s)    |        |               |
|)       |     |        |               |
|        |Didaktiska|Hēsiods    |“Darbi un dienas”, “Teogonija”|
|        |is eposs |        |               |
|        |Fabula  |Ezops     |               |
|2. Klasiskais |Lirika  |Kallins |}7.gs.p.m.|             |
|periods    |(elēģija |Tirtajs |ē.    |             |
|(7.-4.gs.p.m.ē.|un jambi) |Mimnerms |     |             |
|)       |     |Arhilohs |     |             |
|        |     |Solons  |}6.gs.p.m.|             |
|        |     |Teognīds |ē.    |             |
|        |Melika  |Alkajs     |“Man apmulst prāts”,     |
|        |     |Sapfo     |“Ziloņkaurokturis”      |
|        |     |Anakrionts   |“Jau mēness ir zudis skatam” |
|        |     |        |“Steidzies puisēn...”     |
|        |Koru   |Pindars    |Pītiskā Epinīkija Etnas    |
|        |lirika  |        |Hieronam           |
|        |Traģēdija |Eshils     |“Sasaistītais”, “Prometejs”, |
|        |     |(545.-456.g.p.m|“Oresteja”, “Agamemnons”   |
|        |     |.ē.)      |Horeforas - ziedotājs     |
|        |     |        |Eimenīdas - lebvēlīgās.    |
|        |     |Sofokls    |“Antigone”, “Valdnieks Edips” |
|        |     |(496.-406.g.p.m|               |
|        |     |.ē.)      |               |
|        |     |Eiripīds    |“Mēdijas”, “Hipolits”,    |
|        |     |(484.-406.g.p.m|“Trojietes”, “Helena”,    |
|        |     |.ē.)      |“Orests”, “Elektra”,     |
|        |     |        |“Ifigēnija Aulīdā”,      |
|        |     |        |“Bakhantes”          |
|        |Komēdija |Aristofāns   |“Jātnieki”, “Mākoņi”,     |
|        |1)    |(450.-384.g.p.m|“”Lapsenes”, “Miers”, “Putni”,|
|        |Vecatiskā |.ē.)      |“Vardes”, “Bagātība”,     |
|        |     |        |“Aīstrate”, “Sievietes tautas |
|        |     |        |sapulcē”, “Sievietes     |
|        |     |        |Tesmoforiju svētkos”     |
|Atiskais posms |Vēsturiskā|Herodots    |               |
|(5. - 4.    |proza   |(484.-424.g.p.m|               |
|gs.p.m.ē.)   |     |.ē.)      |               |
|        |     |Tukidids    |“Vēsture” 8 grāmatas     |
|        |     |(460.-400.g.p.m|               |
|        |     |.ē.)      |               |
|        |     |Ksenofonts   |“Grieķijas vēsture”      |
|        |     |(430.-355.g.p.m|               |
|        |     |.ē.)      |               |
|        |Retoriskā |Lizijs     |“Runa pret Eratostenu”    |
|        |proza   |(459.-380.g.p.m|               |
|        |     |.ē.)      |               |
|        |     |Demostens   |“Trešā runā pret Filipu”   |
|        |     |(384.-322.g.p.m|               |
|        |     |.ē.)      |               |
|        |Folozofisk|Platons    |“Valsts”           |
|        |ā     |(427.-347.g.p.m|               |
|        |proza   |.ē.)      |               |
|        |     |Aristotelis  |“Poētika”           |
|        |     |(384.-322.g.p.m|               |
|        |     |.ē.)      |               |
|3. Helēnisma  |     |Menandrs    |“Īgņa”, “Šķīrējtiesa”     |
|laika     |     |(342.-392.g.p.m|               |
|literatūra   |     |.ē.)      |               |
|(3.-1.gs.p.m.ē.|     |        |               |
|)       |     |        |               |
|        |     |Teokrīts    |“Idilles”, Sirakūzietes”   |
|        |     |(310.-250.g.p.m|               |
|        |     |.ē.)      |               |
|        |     |Kallimahs   |“Tabulas”, “Cēloņi”      |
|        |     |(310.-240.g.p.m|               |
|        |     |.ē.)      |               |
|        |     |Rodas     |“Argonautika”         |
|        |     |Apollonijs   |               |
|        |     |(295.-215.g.p.m|               |
|        |     |.ē.)      |               |
|4. Romas    |     |Plūtahs    |“Morāles traktāti”, “Paralēlie|
|laikmeta    |     |(46.-120.g.m.ē.|dzīves apraksti”       |
|literatūra   |     |)       |               |
|(1.gs.p.m.ē.- |     |        |               |
|m.ē.4.gs.)   |     |        |               |
|        |     |Lukiāns    |“Mušas slavinājums”, “Bez   |
|        |     |(125.-180.g.m.ē|mantojuma atstātais”, “Dievu |
|        |     |.)       |sarunas”, “Jūras sarunas”   |
|        |     |Longs     |“Dafnīds un Hloja”      |
|        |     |(apm.2. vai  |               |
|        |     |3.gs.m.ē.)   |               |

                  Homērs

   Nav īpaši vēsturisku ziņu. Viņš ir bijis akls, dievišķas iedvesmas
apgarots dziesminieks. Apmēram septiņas pilsētas pretendē  uz  Homēra
dzimteni. It kā viņš esot uzturējies Hijā. Vēlāk tur dzīvojoši homerīdi.
Viņi izplatīja Homēra dzeju. Grieķu daiļliteratūras vissenākie pieminekļi
ir eposi “Iliāda” un “Odiseja”, par kuru autoru tiek uzskatīts aklais
dzejnieks Homērs. Tā domāja arī antīkajā pasaulē, lai gan jau tad konkrētu
biogrāfisku ziņu par Homēru nebija. Viņa eposi, mainoties laikmetu literāri
estētiskajām  prasībām,  vienmēr  palika  izcila  dzejas  meistardarba
neatdarināms paraugs.
   Par poēmu rašanos laiku ir domstarpības, bet apmēram 8.gs.p.m.ē. Tēmas
ir par Trojas karu, kas norisinājās apmēram 13., 12.gs.p.m.ē. eposu
vēstījums ir par pagātni. Homērs tajos iepin sava laika notikumus. Poēmā
atrodams Mikēnu kultūrai piederoši motīvi. Mikēnu kultūras ziedu laiku 16.,
12.gs.p.m.ē.
   Eposos attēlotie notikumi saistīti ar grieķu (ahaju) karagājienu uz
Troju (jeb Iliju), pilsētu Mazāzijā. “Iliāda” stāsta par Trojas aplenkšanas
pēdējā, desmit? gada notikumiem; sižeta pamatā - stāsts par varoņa Ahilleja
dusmām. Grieķu karavadoņa Aģamenona aizvainots, viņs atsacījies cīnīties,
un grieķi nespēj gūt uzvaru pār trojiešiem, kamēr kaujās nepiedalās
Ahillejs. Tomēr, uzzinot, ka nogalināts vina vistuvākais draugs Patrokls,
saniknotais Ahillejs dodas kaujā un uzveic trojiešu vadoni Hektoru.
    “Odiseja” ir nedaudz jaunāka poēma par “Iliādu”. Tā veltīta grieķu
varoņa Odiseja piedzīvojumiem pēc Trojas kara, kad, jūras dieva Paseidona
vajāts, viņš klejo desmit gadus, līdz atgriežas pie uzticīgās sievas
Penelopes.
   Varoņpoēmu saturu veidojis ne tikai bagāts grieķu folkloras un
mitoloģijas materiāls un paša autora mākslinieciskā fantāzija, bet arī
vēsturiski fakti. Troja  patiesi  eksistējusi.  Arheoloģisko  izrakumu
rezultātā (tos uzsāka XIX gs. vācu tirgotājs H. Šlimanis) tika atklāti
vairāki šis pilsētas kultūrslāņi. Viens no tiem slānis atbilst eposos
attēlotajam Senajos ēģiptiešu un hetu XIV-XIII gs. p. m. ē. dokumentos
minēti  arī  vairākkārtējie  ahaju  iebrukumi  Mazāzijas  piekrastē,
ievērojamākais no kuriem, iespējams, bijis tā saucamais Trojas karš. Tā
notikumi tiek attiecināti uz XIII gs. p. m. ē., kad Grieķijā un Egejas
jūras salās vēl valda senā un bagātīgā Egejas kultūra (saukta arī par
Krētas-Mikēnu kultūru - XVII-Xll gs. p. m. ē.). “Iliādā” un “Odisejā”
atspoguļojas ne vien šis laikmets, bet arī daudzas iezīmes, kas raksturo IX-
III gs. p. m. ē., tādēļ ar šiem gadsimtiem pieņemts saistīt eposu galīgās
izveides laiku.
    Grūti tomēr atdalīt patieso. Mezglos sapīto autora idealizēto
vēstures notikumu kodolu no mītiem, kurus savukārt papildina fantastiski
motīvi. Poēmām raksturīgi, ka līdzās grieķu un trojiešu varoņiem darbojās
arī dievi, ne vien lemjot un virzot notikumu gaitu, bet reizēm arī aktīvi
cīnoties kaujas laukā vienā vai otrā no karojošajām pusēm.
    “Iliādas” un “Odisejas” māksliniecisko savdabīgumu veido varoņpoēmām
tipisku izteiksmes līdzekļu kopums. “Tas ir episkajam stilam raksturīgais
nesteidzīgs, plaši plūstošs vēstījums, tradicionāli vienādas vārdkopas,
rindas, stāstījuma epizodēs. šādas tā saucamās  formulas,  pastāvīgie
epiteti, plaši salīdzinājumi, krāšņi savā uzskatāmībā, heksametra pantmērs
- būtiskākās šī stila iezīmes.”
   Eposā nenoliedzami vienotā iecere un tās realizācijas mākslinieciskums
nodrošināja Homēram spožu slavu jau antīkajā pasaulē un vairāk nekā 20
gadsimtus pēc tam. Tomēr jau senatnē radās jautājums par abu poēmu autoru:
Homēram piedēvēja vēl virkni citu episku darbu, vēlāk uzskatīja, ka viņš
sacerējis tikai “Iliādu” un “Odiseju”, bet daži hellēnisma  laikmeta
pētnieki “Odiseju” atzina par kāda cita dzejnieka darbu. Tā saucamais
“Homēra jautājums” par plašu diskusiju objektu kļuva XVIII gs. beigās, kad
vācu filologs F. Volfs izvirzīja domu: “Iliāda” un “Odiseja” esot atsevišķu
dziesminieku dāžādā laikā sacerēti varoņstāsti, kuri vēlāk apkopoti un
rediģēti. Tā šai jautājumā pakāpeniski iezīmējušies divi pamatvirzieni:
unitāriju teorija (poēmas esot vienotas, un tām esot viens autors) un
analītiķu teorija (eposi sastāvot no pastāvīgām daļām, kuras sacerētas
dažādos laika posmos). Vairums mūsdienu zinātnieku aizstāv iespēju savienot
abu uzskatu racionālākos pierādījumus: sengrieķu eposu  veido  dažādu
vēsturisko laikposmu notikumi un mīti, kurus  vienotā  mākslinieciskā
veselumā sakausējis viens autors (leģendārais Homērs).
   Homēra poēmas nozīmīgi ietekmējušas vēlāko gadsimtu grieķu un romiešu
literātūru un mākslu, bet ar Vergilija  “Eneidas”  starpniecību  arī
Rietumeiropas eposa attīstību.
   Homēra “lliāda” un “Odiseja” ir un paliek savdabīgs sengrieķu kultūras
simbols.

             Hēsiods (8.-7.gs.p.m.ē.)

   Hēsiods ir spilgti izteikta personība grieķu literatūrā.
   Hēsioda dzīves laiku var noteikt tikai aptuveni 8.gs. beigas vai 7.gs.
sākums p.m.ē. Viņš tātad ir Homēra eposa jaunākais laikabiedrs. Tajā laikā
ģints kopienai sabrūkot un šķiru sabiedrībai veidojoties, Grieķijā strauji
attīstījās privātīpašums, saasinājās šķiru cīņa. Naturālās saimniecības
vietā stājās naudas saimniecība. Tas stipri ietekmēja sīkos un vidēji
turīgos zemniekus, kas nonāca pilnīgā atkarībā  no  lielajiem  zemes
īpašniekiem. Hēsiods, būdams sīkais zemes īpašnieks, labi zināja zemnieku
dzīves un darba apstākļus un runā par tiem didaktiskajā poēmā “Darbi un
dienas”.
   “Darbi un dienas” ( šī didaktiskā poēma atšķiras no varoņu eposa ar
to, ka tajā ir mazāk mitoloģiska materiāla, toties ar daudz lielāku
tiešamību ienāk reālās dzīves attiecību attēlojumu. Pēc apjoma darbs ir
neliels, bet satura ziņā nozīmīgs. Hesiods savā poēmā nerunā par tālo
pagātni, bet vairāk pievēršas tagadnei par sava  laika  sasāpējušiem
jautājumiem. Tiesas prāvas uzsākšanas iemesls bija poēmas sarakstīšana.
Tiesas darbus uzsāka Hesioda brālis Perss, un piekukuļojot tiesu, panākt
netaisnīgu lēmumu un atņem Hēsiodam mantojuma daļu.
   Hēsiods izvirza uzdevumu ( runāt patiesību. Poēmas pirmajā daļā
Hēsiods runā par sociālo netaisnību, par valdniekiem liekēžiem, tiesnešu
korumpētību, varmācību, patvaļu.
   Viņš arī meklē līdzekļus kā to novērst, dod padomu savam brālim Persam
neiesaistīties ķildās un izvairīties no skaļām sapulcēm, bet pievērsties
darbam. Tāpat viņš ar ironiju runā par pērkamajiem ierēdņiem, valsts
vīriem.
   Hēsiods liek saprast, ka taisnība stāv augstāk par varu, bet cilvēks
bieži vien to saprot tikai tad, kad nonācis jau nelaimē. Un netaisniem
spriedumiem kā ēna līdzi nāk Zvērests, un Tiesa vienmēr tiecas  uz
mantkārīgiem ļaudīm, tā atnes tiem nelaimi, bet kas taisnīgi tiesā, tam
pilsēta plaukst un zeļ, un tauta laimīgi dzīvo. Tur valda pārticība un
saticība.
   Hēsiods aicina valdniekus apsvērt vērīgi sirdī, kā spriest taisnīgu
tiesu, jo tautai ir jāmaksā par valdnieku vainu. Ļaunumu ir pilna pasaule
un ceļš uz to ir līdzens un viegli ejams.
   Runājot par darbu Hēsiods aicina jau laikus domāt par ražu, lopiem,
neko neatstāt nepadarītu, neko neatlikt uz pēdējo brīdi. Aicina neaizmirst
mūžīgos dievus, kad cilvēks ir kļuvis bagāts, un ziedot tiem labāko no tā,
kas tam pieder, tad arī dievs nenovērsīs savu laipno vaigu. Tāpat arī
pievēršas cilvēku savstarpējām attiecībām. Viņš pamāca, kad zemniekiem sākt
darbus, šai dienu uzskaitījumā labi saskatāmi grieķu tautas ticējumi. Lasot
poēmu reizēm šķiet, ka autors dzīvi saskata drūmās krāsas, bet tomēr viņš
tic taisnības uzvarai. “Darbos un dienās” var atrast daudzus sakāmvārdus un
parunas, kas ir populāras un tiek lietotas vēl šodien. Daudzas rindas ir
veltītas dabas tēlojumiem, bet tās vairs nav  tik  bagātīgi  krāšņi
aprakstītas kā Homēram, kaut gan arī Hesiods savos darbos ir izmantojis
epitetus, salīdzinājumus un atkārtojumus.
   “Teogonija” parāda izmaiņas šķiru sabiedrības iekārtā (piemēram pāreja
no matriarhāta uz patriarhātu) mitoloģiski atspoguļojas teikās par veco
dievu cīņu ar jaunajiem. Pamatā pasaules izcelšanās hronoloģija, pēc
Hēsioda domām, vispirms bija Haoss - “tumšs tukšums”, Zeme un Erots (
“mīlestība”. No Haosa un Zemes dažādās paaudzēs radās pārējās pasaules
daļas ( Erebs “Tumsība”, gaišais Ēters, Debsis, Jūra, Saule, Mēness.
Hēsiods apraksta ne tikai reālus pielūgšanas objektus, kas grieķu kultūrā
bija dievi, bet arī to spēku personifikācija, kurus viņš domāja kā cilvēkus
rīcības ietekmētājus - Darbs,  Aizmirstība,  Bads,  Skumjas,  Kaujas,
Slepkavības, Ķildas, Meli utt.
              Ezops (apm. 6gs.p.m.ē)
   Drošu vēsturisku ziņu nav, bet 5.gs.p.m.ē. vēsturnieks  Hērdots
apgalvoja, ka Ezops dzīvojis 6.gs.p.m.ē.), bijis vergs Samas salā un Delfos
ticis nogalināts.
   Ezopa fabulu motīvs ietverts morālēs, tajās uzsvērts, ka pasaulē valda
ļaunums, ka liktenis ir mainīgs, bet nākotne nedroša un nenoteikta, ka nav
jācenšas mainīt likteņa piešķirto stāvokli, jo izmaiņas var nest vēl
lielāku nelaimi.
   Fabulu personāži - dzīvnieki, augi, cilvēki, dievi - bet tie sevī
nevienmēr ietver tās īpašības, kādas ir pierast personificēt ar tiem
(skudra - strādīga, lapsa viltīga), bet arī pilnīgi pretēju īpašību paudēji
(skudra - melīga un zaglīga)
   Fabulu stils ir vienkāršs, skaidrs un lakonisks.

         Kvints Horācijs Flaks (65.g. - 8.g. p.m.ē.)

   Ziņas par viņa dzīvi atrodamas viņa darbos. Dzimis Dienviditālijā,
Venosā. Tēvs brīvlaistais ( tas bija kauna traips, kas nepameta Horāciju un
radīja zināmu nepilnvērtības sajūtu, lai gan apzinājās savu nozīmīgumu
Romas literatūrā. Studēja Romā grieķu un romiešu literatūru, retoriku,
filozofiju. Vēlāk zināšanas papildina Atēnās. Studē stoiķu un Epikūra
filozofiju. Iestājas republikāņu armijā 41.gadā piedalās kaujā pie Filipām
pret Augustu un Antoniju. Kad cieta neveiksmi glābjas bēgot. Pēc amnestijas
atgriežas Romā, bet viņa īpašumu konfiscē par labu oktaviāna veterāniem.
Palicis bez līdzekļiem, Horācijs uzņemas rakstveža pienākumus un nodarbojas
ar dzejošanu. Ar to iemanto Virgīlija draudzību, kurš ieved viņu Mecenāta
pulciņā. drīz pēc Mecenāta nāves arī Horācijs mirst un tiek apglabāts
blakus. Mecenāts bija tas, kas iepazīstināja Horāciju ar Augustu un tas
viņam piedāvāja goda amatu, bet Horācijs atteicās, gribēdams sevi pasargāt
no intrigām.
   Slavu Horācijam atnesa “Satīras”, “Epodi”.
   Pakāpeniski samierinājās ar jauno valsts iekārtu, kļuva par Augusta
slavinātāju.
   Horācija darbi tiek publicēti šādā secībā: Odas, Epodi, Gadsimta
himna, Satīras un Vēstules. Te nav ievērota darbu tapšanas  secība.
“Satīras” un “Epodus” rakstījis savas literārās darbības sākumā.
   “Satīras” ( izdotas 1.gs. četrdesmitajos gados p.m.ē. divās grāmatās.
   1.grāmta ( 10 satīras
   2.grāmata ( 8 satīras.
   Sarakstītas filozofiskajā dialoga formā daktilu heksametrā. Horācijs
tās sauca par “Sarunām”. To valoda ir viegla, tuva Prozai.
   “Satīrās” Horācijs pievēršas privātai dzīvei, skar morāli filozofiskas
problēmas, sadzīves parādības, risina literatūras jautājumus. Izzobojot
netikumus. “Satīras” ( mistrojums formas un satura ziņā dažādi dzejoļi.
“Satīru” dibinātājs - Lūcilijs 2.gs.p.m.ē. Horācijs pārmet  Lūcilijam
neizkoptu stilu. Horācija “credo” ir apvienot Romas seno dzejnieku idejas
ar “jauno” dzejnieku sasniegumiem formas izveidē. “Satīrās” pauž savus
filozofiskos uzskatus sintizējot epikūriešu un satīriķu mācības, iesaka
baudīt dzīvi, bet būt pieticīgam, savaldīt kaislības, ievērot mēru.
   Horācija morāle nav sausa, dragmatiska. Viņš pamāca ar labsirdīgu
humoru - pasaka patiesību smejoties. Izsmej skopuļus, mantraušus, dzīru
cienītājus, kaislības vergus. Visur šādi konkrēti piemēri, salīdzinājumi
(piemēram, lauku miers - pilsētas burzma, lauku pele - pilsētas pele).
   Savos darbos daudz runā pats par sevi, savu gādīgo tēvu, par Mecenātu.
Vieglā stāstījumā pievēršas nopietniem tematiem,  izmantojot  fabulas,
atziņas. “Satīrās” spilgti, tieši attēlo Romas dzīvi.
   “Epodi” - piedzīvojums, jambu pantmērā saturēti dzejoļi, kas sastāv no
divrindu strafām, kurās otrā vārsma ir īsāka par pirmo.
   No Arhilaha Horācijs pārņēmis griezīgus jambus - pantmērus un aso
toni. Bet “Epodu” saturs ir oriģināls, nav aizgūts no grieķiem.
   “Epodos” izsmej cilvēku trūkumus, pievēršas dažādām dzīves parādībām.
2.epods - īpaši populārs, jo tajā runa ir par vienkārša zemnieka dzīvi,
pēdējā strafā noskaidrojās, ka lauku idilles slavinājums ir liekulīgs.
“Epodās” parādās Horācija politiskie uzskati, kas pakāpeniski mainās.
“Epodas” jau parādās Oktaviāna - Augusta cildināšana, kas nav “Satīrās”.
   “Odas” - četrās grāmatās, trīs iznāk 43.g.p.m.ē.  bet  ceturtā
33.g.p.m.ē.
   Pieskaras filozofiski ētiskiem jautājumiem. Tāpat iet savu “zelta
vidusceļu” - Horācija gudrību. Tiek cildināts Augusts un Romas valsts.
“Odās” atspoguļojas ar Horācija personisku pārdzīvojumi.  Raksta  par
mīlestību, bieži mainot mīlas objektu. Bet viņa mīlas dzeja nav jūtu
īstenuma un kvēles. Tajā vairāk ir pārdomas, kas nesaviļņo lasītāju.
Horācijs augsti vērtē draudzību. Viņš ieviesis romas literatūrā grieķu
pantmērus un veidojis tos smalkākus. Ietekmējies no Alkaja, Anakreanta,
Sapfas. “Odas” ir slavenākais Horācija darbs tieši ar sava satura bagātību,
izteiksmes tēlainību.
   17.gs.p.m.ē. sacer patriotisko “Gadsimta himnu”, un pēdējais darbs ir
“Vēstuļu”  grāmatas.  Tās  adresētas  atsevišķām  personām.  Padziļina
iepriekšējos darbos paustos uzskatus. Slavena ir otrās grāmatas trešā
vēstule ( “Dzejas māksla” ( runā par dzejas teoriju, drāmu. “Vēstulē - 476
vārsmas.  Skarti  kompozīcijas,  formas  jautājumi.  Prasība  pēc
viengabalainības,  stila  atbilstību  saturam.  Atturēšanās  no  lieka
naturālisma. Vēršas pret dievu iejaukšanos lugas beigās, pret slepkavībām
uz skatuves. Dzejas pamatā ir talanta un mākslas tehnikas salīdzinājums.
“Dzejas māksla” ir literārās teorijas žanra pilnīgākais un labākais paraugs
Romas literatūrā.

         Publijs Ovīdijs (43.g.p.m.ē. - m.ē.18.g.)

   Ovīdija literārā darbība saistīta ar Augusta valdīšanas 2.posmu.
   Ovīdija biogrāfija ir viņa “Skumju elēģija”  ceturtās  grāmatas
10.elēģijā.
   Dzimis Sulmonā. Cēlies no jātnieku dzimtas, ģimenē jaunākais dēls.
Mācījies retoriku skolā Romā. Ovīdijam  padevušas  svazorijas,  kurās
nepieciešama bagāta iztēle un emocionalitāte. Pēc skolas beigšanas dodas uz
Grieķiju un apmeklē Atēnas, kur padziļina savas zināšanas. Atgriežoties
Romā strādā par policijas zemākās pakāpes ierēdni. Bet šis darbs viņu
neinteresē un viņš nododas literatūrai. Izveidojas  par  sava  laika
populārāko dzejnieku Romā. Romu uzskata par savu dzimteni un ir laimīgs, ka
var dzīvot Romā. Piecdesmit gadu vecumā, m.ē. 8.gadā, Ovīdijs  tiek
izraidīts trimdā uz Tomi pilsētu Melnās jūras piekrastē. Ar šo pilsētu
sasitās II.posms Ovīdija dzīvē, no m.ē. 8.-18.gadam. Augustu neapmierināja
Ovīdija literārā darbība. Dzejoļu krājums “Mīlas māksla” atklāja Augusta
Romas sabiedrības apšaubāmo tikumību. Savā daiļrades I posmā Ovīdijs pret
Augusta ētiskajām reformām izturas nenopietni un to Augusts uzskatīja par
protestu, neuzticību. Ovīdijs mirst trimdā, m.ē. 18.gadā. Apbedīts netiek
Romā, bet turpat trimdā.
   Literāro darbību var iedalīt 3 posmos:
   1) mīlas dzejas ( “Mīlas dzeja”, “Mīlas elēģija”, “Varones”, “Mīlas
māksla”, “Zāles pret mīlestību”;
   2) reliģiski mitoloģiska satura poēmas ( “Fāsti”, “Metamarfozas”;
   3) trimdas laika dzeja (8.g.m.ē. -18.g.m.ē.) ( “Skumjas elēģijas”,
“Vēstules no Panta”
   “Mīlas ēlēģijas” ( piecas grāmatas. Sagādāja Ovīdijam mīlas dziedoņa
slavu. Otrajā izdevumā iznāca trīs grāmatās. Mīlas ēlēģijas ir veltītas
vienai varonei ( Korinnai. Taču atšķirībā no Katulla korinnas, Ovīdija
Korinna ir vairāk nosacīts tēls. Ovīdijs sniedz precīzu Korinnas ārējo
portretu, bet neatklāj savas jūtas. Tai nav savas sejas, dvēseles, tā
iemieso skaistu sievieti vispārīgā nozīmē. Ovīdijs mīlas žanrā ir ne tikai
turpinātājs, bet arī novators.
   Ovīdija mīlētājam mīlestība nav dziļš un vienreizējs piedzīvojums, bet
gan viegla, aizraujosa rotaļa. Tas spēj mīlēt gan kundzi, gan viņas
verdzeni.
   “Varones” ( piecpadsmit vēstules, kuras saviem prombūtnē esošajiem
vīriem un mīļotajiem raksta grieķu mītu varones.
   Visas vēstules ir par vienu tematu: šķiršanās, ilgas, vientulība,
greizsirdības mokas, skumjas atmiņas par nelaimīgas mīlas sākumu, domas par
nāvi, lūgums atgriezties.
   Kautrīgā Penelope un kaislīgā Fedra, sentimentālā Enona un atriebīgā
Medeja, pamestā Didona un ar varu šķirtā Brizeida katra savādi pārdzīvo
savas jūtas.
   Ovīdijs smeļ no dažādiem avotiem, viņš izmanto Homēru, traģēdijas,
helenistisko poēziju, tēlojošās mākslas darbus. Arī pilnīgi pastāvīgi
pārstrādā sižetus. Viņa varones gandrīz vienmēr ir bailīgas un nevarīgas,
kā piemēram Ovīdija Didonai nav to iezīmju, kuras viņai bija devis
Virgīlijs.
   Apmēram ap to pašu laiku, kad Ovīdijs raksta “Varones”, top arī viņa
traģēdija “Medeja”, kura līdz mūsdienām nav saglabājusies.
   “Mīlas māksla” ( savdabīga parodija.
   I.daļa - par mīlas objektu atrašanu
   II.daļa - par iekarošanu
   III.daļa - par mīlestības saglabāšanu.
   Pamācības vispirms sniegtas vīriešiem, pēc tam sievietēm. Daudz
izmantoti salīdzinājumi.
   “Zāles pret mīlestību” - padomi kā izārstēties  no  nelaimīgas
mīlestības. Dod atziņu, ka mīlestība ir kā slimība un zāles katram
vajadzīgas citādākas.
   Šī I.perioda dzeja ir viegla, bez īpaša satura dziļuma. Ovīdijs
vispilnīgāk atspoguļo mīlestību, Iedziļinās  sievietes  jūtu  pasaulē,
pārdzīvojumos. Necenšas neko idealizēt.
   II.posmā pievēršas reliģiski mitoloģiskām poēmām.
   “Fasti” - neskaidro Romas seno paražu un svētku izcelsmi. Atbilst
augusta centieniem.
   Izmanto teikas par romiešu svētkiem un ataino to atmosfēru. Šīs teikas
kopā saista romiešu kalendārs, katra grāmata veltīta kādam mēnesim un sākas
ar mēneša nosaukuma izskaidrojumu. “Fastās” aplūkoti vissenākie dievi un
laiku. Augusts un Jūlijs Cēzars tiek pielīdzināti dieviem. “Fasti” saista
ar patriotismu, mīlestība uz tautu caurauž visu Romas senatni, un līdz ar
to dara interesantu paražu un tradīciju aprakstu.
   “Metamorfozas” - poēma par dievu un cilvēku pārvēršanos dzīvniekos,
augos, akmeņos, zvaigznēs. Grib parādīt dzīves daudzveidību,  cilvēka
sarežģīto,  pretrunīgo  raksturu.  “Metamorfozas”  atspoguļo  pasaules
vienotību, ka viss pasaulē ir saistīts ar cilvēku. “Metamorfozas” ir visuma
vēsture, sākot no Noasa beidzot līdz vēsturiskajam laikmetam. Izmanto visu
grieķu mitoloģiju (250 mīti). Poēma sastāv no 15.grāmatām, darbība tajās
notiek dažādās vietās un poēma tiek sadalīta ciklos: Argosas un Tēbu mīti,
argonauti, Hērakls, Enejs un viņa pēcnācēji.
   Pasaules pārvēršanās no haosa līdz harmoniskam kosmosam. Mīts par
četriem cilvēces attīstību posmiemiem: zelta, sudraba, vara un dzelzs
laikmetiem. Dafnes pārvēršana lauru kokā (I gr.); mīts par Faetonu, Saules
dēlu, kas izlūdzies no tēva viņa ratus un tikko kā nav sadedzinājis zemi
(II gr.); par Narcisu, kas noraidījis nimfas Eho mīlu, bet iemīlējies pats
savā attēlā (III gr.); novele par Pirama un Tizbes nelaimīgo mīlu (IV gr.);
teika par Niobi, kas lepojusies ar saviem bērniem un viņus zaudējusi
augstprātīgās lielīšanās dēļ (VI gr.); par Kefala un Prokridas greizsirdīgo
mīlestību (VII gr.); nelaimīgais Daidala un Ikara lidojums (VIII gr.) teika
par Orfeju un Eridiki, mīlas mīti, kurus stāsta Orfejs (X gr.); Keika un
Halkionas uzticīgā mīla (XI gr.).
   “Skumju elēģijas” - piecas grāmatas.
   I.grāmata tapusi ceļā uz trimdu. Apraksta vētru Adrijas jūrā, kas kuģi
atdzen pie Itālijas krastiem.
   5.elēģijā Ovīdijs sevi salīdzina ar Odiseju. Un uzvar, ka viņa
liktenis ir vēl bēdīgāks, jo nav atpakaļceļa uz Romu.
   3.elēģijā apraksta pēdējo nakti Romā, un neslēpj savu dziļo izmisumu.
   II.grāmatā ir kā vēstule Augustam. Ovīdijs aizmirst savu lepnumu un
lūdz Augustu ļaut tam atgriezties. Drūmi un pelēki Ovīdijs apraksta trimdas
ainavu un tāds ir arī viņa dvēseliskais stāvoklis.
   III.grāmatā Ovīdijs apraksta vietējo iedzīvotāju drūmo raksturu.
   IV.grāmatā stāsta par to, kā viņam nācies aizstāvēties ar ieroci
rokās.

            Pindars (apm.522-441.g.p.m.ē.)

   Grieķu klasiķis. Dzimis  Oratorijā,  izglītojies  Atenās,  vēlāk
uzturējies Sirkūrās, Akragantā. Pārvaldījis visus svinīgās koru lirikas
žanrus.
   Visievērojamākās ir epikēnijas - slavinājumi uzvarētājiem vispārējās
grieķu sacīkstēs - sporta spēlēs.
   Pindara darbi apkopoti 17.grāmatās. Saglabājušās 45 epikēnijas 4
grāmatās, kas sadalītas pēc sacensību vietām:
   1) Olimpiskās - uzvara Olimpijā
   2) Pītiskās - uzvara Delfās
   3) Nemejiskās - uzvara Nemejā
   4) Istmiskās - uzvara Istmā.

             Solons (638. - 558.g.p.m.ē)

   Izcils Atēnu politiskais darbinieks. Viņš ir vergturu demokrātijas un
to sociālo pamatprincipu dibinātājs, uz kuriem balstoties attīstījās Atēnu
demokrātiskā polisa. Viņa dzīves laikā bija smagas ekonomiski politiskās
krīzes. Šī krīze draudēja izvērsties pilsoņu karā. Šajā situācijā Solons
tika uzaicināts kā šķīrējtiesnesis un likumdevējs. Turīgie tika iegrožoti,
Atēnu zemnieki atbrīvoti no parādu verdzības. Solona politiskā darbība
spilgti atspoguļojas viņa dzejā. Viņa elēģijas un jambi ir viņa politiskās
darbības atskaite. Populārs Solons kļuva ar elēģiju “Solamīnas”. Tajā viņš
aicina atēniešus nebūt gļēviem un atkarot megeriešiem zaudēto Solamīnas
salu. Solonam piemita patriotisks patoss, lepnums par savu  pilsētu,
līdzjūtība pret verdzībā pārdotajiem.
   “Solamīna”
   Ievadā Solons uzrunā atēniešus aicina cīņā par Solomīnas salu, ar
ironiju runā par cilvēku lētticību, muļķību.
   “Katrs par sevi jūs gudri un līdzīgi viltīgām lapsām,
   Tomēr, kad sanācis bars, sekls un tukšs jūsu prāts.
   Vīrus ar glaimīgu mēli jūs ieceļat valdnieku tronī,
   Vārdi jums vienīgais mērs, neskatīts tikums un darbs.”
   “Solamīnas” beigās dod it kā atskaiti par saviem darbiem. Par to, ka
nav tukšu vārdu runātājs, bet solīto ir pildījis. Atbrīvojis vergus. To
visu panācis ar stingru likumu un taisnību. Beigās izsaka domu par savu
grūto politiķa likteni, par to, ka tiek vajāts. Dod salīdzinājumu:
   “No visām pusēm tāpēc vajāts esmu es
   Kā niknais vilks, kam apkārt stājies suņu bars.”
           Alkajs (7.gs.p.m.ē.-6.gs.p.m.ē.)

   Dzimis Mitilēnes pilsētā, aristokrātu ģimenē. Viņa dzīves laikā
risinās asas cīņas starp dēmosi un dzimtas aristokrātiju. Demokrātu uzvaras
rezultātā Alkajs ir spiests atstāt dzimteni un doties trimdā. Alkja lirikā
ir gan politiskā tematika, gan mīlas lirika, dzīru dziesmas, himnas. Alkajs
izmanto dažādus pantmērus, bet nozīmīgākā ir Alkaja strofa, ko vēlāk
izmanto Horācijs.
   “Nav vietas skumjām dzīvē, ja tām nav nekāda jēga, labāk  ir
priecāties, baudīt dzīvi. Ziema saistās ar kaut ko nevēlamu, nepatīkamu,
bet ziedonis ar prieku, dzīvības atgriešanos dabā un cilvēkos.”
               Sapfo (6.gs.p.m.ē.)

   Dzīvojusi Lesbas salā, Mitelēnē vadījusi skolu, kur mācīja aristokrātu
meitenēm dzeju, mūziku, deju. Būdama aristokrāte, tāpat kā Alkajs un
Teognīds ir spiesta atstāt dzimteni un doties trimdā. Kādu laiku dzīvo
Sicīlijā. Ziņas par viņas dzīvi ir maz un tās ir pretrunīgas. Vienīgā
liecība ir viņas dzeja. Ir leģenda, kas vēsta par to, ka Sapfo bijusi
nelaimīgi iemīlējusies un metusies no klints jūrā. Sapfo izmanto dažādus
pantmērus un strofas. Vēlāk Horācijs izmantojis savā dzejā tā saukto Sapfo
strofu. Dzejā galvenā uzmanība veltīta mīlestībai,  jaunībai,  dzīves
priekam. Te parādās jūtu neviltotība, pārdzīvojuma dziļums,  tiešums,
spilgta emocionalitāte.
   No viņas saglabājusies “Himna Afrodītei”. Sapfo Afrodīti uzrunā kā
senu draudzeni, ļoti tieši, personīgi. Te nav nekā no patosa, tie ir pirmie
soļi dzejnieka profesionalitātes ceļā. Pirmajā daļā aicina Afrodīti palīgā
savās bēdās, lai tā viņu atbrīvo no sirdsnemiera, kas viņā valda.
   Otrajā  daļā  parādīts  ļoti  spilgts  mīlestības  pārdzīvojuma
atspoguļojums. Spilgti, tieši un  neviltoti  attēlotas  Sapfo  jūtas,
mīlestība. Varbūt pat pārāk tieši. Šajā daļā it kā tiek atkailināta viņas
dvēsele.
   Trešā, ceturtā un piektā daļā dabas tēlojums, ar kuras palīdzību tiek
parādīts dvēseles nosakņojums.
   Beigās izskan pesimisms, skumjās par vientulību, atstātību.
   “Jau mēness ir zudis skatam,
   Un Plejādes sen jau projām (
   Nakts vidus, bet laiks iet secen, jo viena, es viena guļu.”
   Tā nevar rast mieru ne miegā, ne darbā, jo visas domas saista kāds
jauneklis.
   Epitalāmijas
   Dzīres, kāres, svinības, vīns, jautrība, līgavaiņa slavināšana, tāpat
pieminēts vīndevis Hermijs.
            Anakreonts (6.gs.p.m.ē. 2.puse)

   Dzīvojis Teosā. Vēlāk pēc persiešu iebrukuma pārceļas uz Trāķiju,
vēlāk uz Grieķiju. Samas salu, kur dzīvoja tirāna Polikrata, tad Atēnās,
Tesālijā, kur arī miris. Dzejas tematika ir vienveidīga -  rotaļīga
mīlestība, dzīru dziesmas, te nav jūtu dziļuma, tiešu pārdzīvojumu, kas ir
Sapfo un Alkaja lirikā. Popularitāti viņa dzeja ieguvusi ar asprātīgu
rotaļīgumu, gaišu ironiju, improvizātorisku vieglumu. Ar hellēnisma laiku
izplatās anakreontiskā dzeja, kas atdarina Anakretonta dzejas formu un
saturu tik tieši, ka nezinot autoru to ir grūti atšķirt oriģinālu no
atdarinājuma.
   Dzeja ir viegla, rotaļīga
   1. Prieku baudīšana.
   2. Rūgtums par vecumu, kas tuvojas.
   3. Ironija par mīlestību, kas grib aizbēgt, bet nespēj.
              Arhilahs (7.gs.p.m.ē.)

   Dzimis Parosas salā, aristokrāta un verdzenes dēls, nebūdams likumīgs
dēls, bija zināmā mērā deklasēts cilvēks un, trūkuma spiests. dzīvojis
nemierīgu, kara algotņa klaiņotāja dzīvi, piedaloties kara gājienos jaunu
koloniju iegūšanas dēļ, nekur neiedzīvojies apkārtējā vidē. Viņš pats sevi
raksturo kā “kara dieva kalpu, kam pazīstamas arī mūzu saldās dāvanas”.
Karš viņam ir eksistences avots. Būdams kara algotnis, lielāko dzīves daļu
pavada dažādās Grieķijas pilsētas. Galvenokārt rakstījis elēģijas  un
jambus, mazāk sacerējis fabulas. Tās sacerējis divrindēs, kur otrā rinda
pantmērā atšķiras no pirmās. Neviens darbs nav saglabājies  pilnīgi.
Fragmenti liecina par izkoptu valodas lakonismu, izteiksmes  līdzekļu
daudzveidību. Viņa dzejā jūtama smalka ironija, asi nievājoša satīra, kā
arī gaišu jūtu apdvesta mīlas jūsma, aicinājums dzīves grūtības un bēdas
remdēt vīnā. Savā dzejā noliedz tradicionālo aristokrātijas morāli, tādēļ
arī izvēlējies kara algotņa dzīvi. Par bēgšanu no kaujas laika dzejnieks
stāsta aukstasinīgi ar zināmu pašironiju. Viņa dzejā atspoguļojas viņa
dzīves filozofijas pamatprincipi: izturība, vīrišķība, apzināšanās, ka
straujas likteņa pārmaiņas ir likumsakarīgas dzīves ritms. Viņam piemīt
spēcīgs temperaments, ļoti tieši un spilgti attēlo savas izjūtas attieksmē
pret dzīves daudzveidību.
   Arhilaha elēģijā varonim kaujā līdzi ir vīns un maize. Un vīnu dzerot
tam šķēps ir atbalsts, bet vīns ir atbalsts kaujā. nenopeļ par to. ka
vairogs tiek aizmirsts kaujas laikā, bet priecīgs, ka paša āda vesela, kas
bēdas par vairogu, to var pagādāt jaunu. Tai pašā laikā aicina drošiem un
spēcīgiem būt, jo tikai drosme un spēks ir līdzeklis pret ļaunumu.
   Epodi - šeit parādās attiecības starp Dieviem un cilvēkiem. Dievu vara
un spēja vērot notiekošo, tiesāt cilvēku rīcību.
   Trohaji - doma, ka cilvēks ir pakļauts savam liktenis un viņam jādzīvo
tā, kā nolicis liktenis.
              Teognids (6.gs.p.m.ē.)

   Dzimis Megarā. Dzeja ir didaktiska satura ar spilgti  izteiktu
politisko ievirzi. Teognids piederēja pie dzimts aristokrātijas, kura cīņā
ar dēmosu zaudēja. Tāpēc dzejnieks bijis spiests pamest dzimteni un doties
trimdā. Savas elēģijas viņš velta kādam jaunietim Kirnam. Savās elēģijās
viņš aicina novērsties no dēmosa, kas nav cienīgs būt par noteicēju polisā.
Viņa dzejā ir daudz ironijas un naida pret demokrātijas pārstāvjiem, kas
bija guvuši uzvaru politiskajās un ekonomiskajās cīņās un sagrābuši varu un
bagātību Megarā. Viņam raksturīga ir spilgta un tēlaina valoda, formas un
domas skaidrums.
   “Elēģijas”
   Viņa elēģija ir kā pamācība, padomu devēja kādam jaunietim vārdā
Kirns. Un šis Teognīda pamācības ir visai interesantas. Kā galvenā te
dominē doma, nekad nesaistīties  ar  cilvēkiem,  kas  ir  trūcīgāki,
neizglītotāki par tevi pašu, jo no tādiem nekad nav nekāda labuma. Saieties
vajag tikai ar tiem, kas no augstas cilts, jo tiem allaž galds ir klāts un
palīdzību tie nelūgs grūtā brīdī, bet trūcīgais nespēs palīdzēt, jo pašam
tam klājas grūti. Un nevajag palīdzēt tiem, kas no zemākas šķiras, jo
atmaksu ir veltīgi gaidīt. Un sev no viņiem tu nekā nevari iegūt. Labums no
tādiem nav nekāds. Savukārt sievu, ja tai naudas ir daudz ir derīgi ņemt no
zemākas kārtas. Ar ironiju uzsver, ka manta ir tā, kas ir cilvēku prātos.
“Un kārtas nu mantkāre jauc!”
   Un elēģijas beigās izskan doma, ka labāk ir pavisam nepiedzimt šajā
pasaulē, bet ja esi piedzimis, tad ātrāk tiecies ar nāvi, jo kapā ir
tīkamāk nekā dzīvi baudīt.
         Publijs Vergilijs Marons (70.-19.g.p.m.ē.)

   Dzimis Ziemeļitālijā, brīvo iedzīvotāju zemākajā slānī. Viņa tēvs
pratis uzlabot savu materiālo stāvokli un ieguvis zemes gabalu Mantujas
pilsētas apkārtnē. Mācījies Kremonā, Milānā. Beigās pāriet dzīvot uz Romu,
lai papildinātos retorikā un zinātnēs. No advokāta karjeras, kurai parasti
gatavojās retoru skolas jaunie audzēkņi, nekas neiznāca. Vergilijam nebija
oratora dāvanu. Vergilijs jaunībā jūsmoja par neirotiķu dzeju un rakstīja
liriskus dzejoļus “jaunajā” stilā, bet viņš cenšas tuvināties Katullas
stilam, citē un pārveido viņa dzejas. No Katulla mācās rūpīgo formas
apdari, no Lukrēcija dabas izjūtu un epikūriešu mierīgās dzīves  un
pieticības ideālus.
   Pēc studijām atgriežas mājās. Tuva bijusi mierīgā lauku dzīve.
Vergilija zeme vēlāk tiek konfiscēta, bet pēc Mecenāta lūguma Vergilijs
tiek bagātīgi atlīdzināts.
   Vergilijs pieslienas Mecenāta pulciņam. 50 gadu vecumā dodas uz
Grieķiju un Troju, lai savāktu materiālus “Enīdai”, bet atpakaļceļā mirst.
   No pirmajiem darbiem “Bukolikas”, “Ganu dziesmas”. Par paraugu ņēmis
Teokrita idilles. Vergilijam gani ir tikai maskas. Vergilija eklogas
saistītas ar aktuāliem notikumiem, tajās skan tā laika politiskie motīvi.
   I.eklogā divi gani Titirs un Milibijs sarunājas. Nelaimīgais Milibijs
ir spiests atstāt savu zemes  stūrīti, kas atdots Oktaviāna armijas
veterāniem. Viņš dodas ar kazu baru projām un dzied bēdīgu dziesmu.
Savukārt Titaram ir izdevies saglabāt savu īpašumu un slavē dievu par viņa
laipnību.
   Titara personā Vergilijs tēlo pats sevi, un te pirmo reizi ieskanas
Augusta slavināšanas motīvs. Ganu klusajā idillē iekļaujas laikmetīga
tematika, protests pret pilsoņu kariem, kuru dēļ jāatstāj dzimtene.
   IV.eklogai ir izteikti politisks raksturs. Vergilijs pareģoja “zelta
laikmetu” iestāšanos pēc kāda bērna piedzimšanas. Jautājums par bērnu
(kurš?) nav atrisināts. Ekloga adresēta Asinijam Polionam.
   V.eklogā gans Mopss dzied par jaunekļa Dafnida nāvi, bet Melnaks Mopsu
mierina un stāsta par Dafnida uzņemšanu dievu skaitā.
   X.eklogā apdzied sava drauga Kornēlija Galla mīlas mokas.
   Eklogu formu veido gleznaina daba. Eklogās viss zied, viss ir dzīvības
spēka pilns.
   Mecenāta ierosināts Vergilijs raksta “Georgikas”.
   “Georgikas” - pamācoša poēma par lauksaimniecības galvenajām nozarēm
četrās grāmatās.
   I.grāmata stāsta par zemkopību (par augsni, aršanu, darba rīkiem).
   II.grāmata stāsta par dārzniecību (augu, koku audzēšanu, šķirņu
uzlabošanu).
   III.grāmata stāsta par lopkopību.
   IV.grāmata stāsta par biškopību.
   Vergilijam lauku temats bijis ļoti tuvs. Tas bija arī aktuāls
Oktiviāna valdīšanas laikā.
   “Gerogiku” pamatuzdevums  bija  radīt  interesi  par  zemkopību,
propagandēt valdības plānus.
   “Georgikās” Vergilijs atklāti cildina Oktaviāna režīmu, jo šis darbs
ir viņam veltīts.
   “Georgikām” par pamatu noderēja Hesioda “Darbi un dienas”. Hēsiods
neslēpj zemnieku grūtības, bet Vergilijs idealizē to dzīvi.
   Vergilijs domā, ka laimi var sasniegt baudot kluso dzīvi uz laukiem.
   Katrā “Georgiku” grāmatā bez pamācībām ir arī galvenās atkāpes:
   1. tēlainais pavasara apraksts.
   2. Itālijas cildināšana.
   3. Oktaviāna slavināšana
   4. mīts par Orfeju un Euridiki.
   “Geordikās” ir daudz lauksaimniecības, ģeogrāfijas,  astronomijas
terminu.
   Šis zinātniskums ir pilnīgi aleksandriešu gaumē.
   “Eneīda”
   Darbs iesākts 29.gadu vecumā, nav pabeigts. Pamatā mīts par trojieti
Eneju.
   “Eneīda” rakstīta pēc Homēra “Iliādas” un “Odisejas” parauga. Sastāv
no 12 grāmatām un sadalās divās daļās. Pirmajās sešās aprakstītas Eneja
maldu gaitas līdz nonākšanai Latijā un tās dzīvē dēvē par  romiešu
“Odiseju”. Pēdējās 6 grāmatas veltītas Eneja cīņām un varoņdarbiem Latijā,
dēvē par romiešu “Iliādu”.
   Eneja ierašanās Latijā pēc ilgiem klejojumiem pa zemēm un jūrām
naidīgās dievietes Junonas dēļ. Par pilsētas dibināšanu Latijā. Junona lolo
domu “likt Kārtāgai valdīt pār tautām”. Tāpēc padzirdējusi par Eneja domu
sagraut Kārtāgu, viņa lūdz vēju dievu Eolu palaist vaļā vējus un aizraut
Eneju. Jupiters mierina Eneja māti Venēru, kas uztraucas par dēla likteni.
Enejs ierodas pie Kārtāgas valdnieces Didonas, kas laipni uzņem Eneju un
rīko par godu dzīres. Enejs stāsta par dramatiskajiem piedzīvojumiem
ceļojumos.
         Publijs Terencijs Afrs (ap190.g - 159.g.)

   Afrs ir pieņemtais vārds (Āfrikānietis), dzimis Kārtāgā. Romā viņš
nokļuvis no Āfrikas kā vergs un bijis kalps senatora Terencija Lukana mājā.
Saimnieks ieinteresējās par apdāvināto vergu, izglīto to un atlaiž brīvībā.
Ternecijs uzturējās dižciltīgās jaunatnes  sabiedrībā.  Sarakstījis  6
komēdijas, kuras visas ir saglabājušas.  Grieķu  oriģinālu  īpatnības
Terencijs saglabā labāk nekā Plauts. Viņa komēdijās tā pat kā Menandra ir
mierīgas, bez bufenādes, kustīgiem vergiem, kontikām. Viņš nejauc romiešu
un grieķu  dzīves  īpatnības.  Viņa  lugas  tāpat  kā  Menandra  ir
aristokrātiskas. Terencijs ir pārāks par Plautu, rūpīga un dziļā raksturu
veidošanā. Viņa personāži raksturoti dziļi, iejūtīgi. Plauta komēdiju vergs
Terencija komēdijās tiek atbīdīts malā. Savedējs parādās tikai vienā lugā
“Brāļi”. Hetēras nav mantkārīgas, pērkamas. Attiecības ģimenēs ir labas un
konflikti izceļas tikai pārpratumu dēļ.
   “Brāļi” audzināšanas problēmas.
   Dēmejam ir divi dēļi, Eshins un Ktēsifons. Ktēsifons dzīvo pie tēva uz
laukiem, bet Eshins pilsētā pie tēva brāļa. Ktēsifonam nav daudz brīvības,
turpretī Eshīns dzīvo brīvi. Eshīons ielaužas savedēja mājā un nolaupa
netiklu meiteni. Tēvs par to uzzinot, pārmet brālim, ka tas nav stingri
audzinājis viņa dēlu. Bet vēlāk izrādās, ka Eshīns meiteni nav nolaupījis
sev, bet gan savam brālim Ktēsifonam pēc viņa lūguma. Pats Eshīns iemīlējis
vienkāršu, krietnu atēnieti, kuru grib precēt.
   “Vīramāte” Ļoti nopietna luga. Līdzīga Menandra “Šķīrējtiesai”.
   Jauneklis Pamfīls svētkos izvaro godīgu meiteni Filumenti, novelk tai
gredzenu un uzdāvina hetērai. Pēc tēva gribas apprec Filumeni. Bet viņi abi
nezin, ka viņi ir jau “tikušies”. Pamfils aizmirst hetēru un iemīl sievu.
Viņš aizbrauc mantojuma darīšanās. Filemene atgriežas pie saviem vecākiem,
kur viņai piedzimst bērns. Pamfils atgriezies ir ļoti sašutis,  bet
Filumenes māte ierauga hetēras pirkstos Filumenes gredzenu un noskaidrojas,
ka Pamfils ir Filumenes bērna tēvs. Baktida palīdz atjaunot ģimenes laimi.
   Komēdija ir ļoti humāni varoņi - labvēlīga vīramāte un sievasmāte.
   Terencija prologi vairs nav īsti libreti, tie veltīti literārai
problemātikai, aizstāv  kontaminācijas  paņēmienu,  noskaidro  plaģiāta
jēdzienu, stāsta arī par savām problēmām: “Es esmu cilvēks, un nekas
cilvēcīgs man nav svešs”.
            Plauts (ap 254.- 184.g.p.m.ē.)

   Īstajā vārdā Tits Maks, pieņemtais vārds Plauts dzimis Umbrijā.
Pirmais pievēršas komēdijai. no 21 lugas saglabājušās 20. Viņa lugas ir
jaunatisko komēdiju pārveidojumi. Plauts ir pārveidojis grieķu lugas gan
pēc satura, gan formas. Menandra komēdijas ir izsmalcinātākas, nopietnākas.
Plauts ir vienkāršu ļaužu rakstnieks, demokrāts. Viņa komēdiju centrā ir
vergs, pret kuru Plauts izturas ar simpātijām. Plauts maina  grieķu
jaunatiskās komēdijas sociālo tendenci. Plauta darbos atspoguļojas pilsoņu
aktivitāte, optimisms, viņa varoņi ir enerģiski, neatlaidīgi. Piemērojoties
skatītājam viņš pastiprina komiskos efektus, iestarpina jautru, piedauzīgu
bufanādi. Plauts izmanto kontaminācijas paņēmienus, saliedē divas lugas
vienā.
   Komiskā efekta dēļ Plauts lieto grieķu vārdus, izteicienus. Plauta
komēdijās ir daudz vairāk jautrības nekā jaunatiskajās. Viņa varoņi ir ļoti
temperamentīgi. Tikpat izteiksmīgi Plauts tēlo sēras.
   Komismu kāpina arī tas, ka vergs bieži nostājas pozā, kas neatbilst
viņa stāvoklim. Plautam raksturīga personu samainīšana, kam par cēloni ir
šo personu ārējā līdzība, izmantoto arī dubultnieka motīvu. Komismu vairo
arī apzinīgā skatuviskās ilūzijas neievērošana. Plauts bagātina “jauno”
grieķu komēdiju ar mūziku un dziesmām. Viņa komēdijās var pat salīdzināt ar
mūsdienu operetēm.
   Plauta komēdijas atšķiras no grieķu paraugiem ar:
   1. demokrātisku ievirzi;
   2. jautrību;
   3. asprātību;
   4. muzikalitāti;
   5. Tajās nav dziļu domu;
   6. nav smalku psiholoģisku nianšu, konsekventu varoņu raksturojuma.
   “Māla krūze” maz intrigas. Tā  ir  raksturu  komēdija.  Centrā
psiholoģiski labi izveidots skopuļa Eikliona tēls. Viņš atradis pavardā
māla krūzi ar zeltu, zaudē dvēseles mieru, kļūst skops un dzīvo vienās
bailēs, ka tikai kāds negrasās nozagt viņam naudu. Medagars bildina
Eikliona meitu Fēdru. Taču viņš nezin, ka to pavedis viņa māsas dēls
Likonids un, ka viņa gaida bērnu. Māla krūzi nozog Likonida vergs un
Eiklions meklē zagli, kliedz, vaimanā. Viņš griežas pēc palīdzības pie
skatītājiem, bet arī to vidū ir zagļi. Likonids ierodas pie Eiklonīda, lai
atzītos grēkā un lūdz viņa meitas roku. Komisms izraisās tajā brīdī, kad
Eikliona domā, ka Likonids runā par nozagto krūzi nevis viņa meitas
pavešanu. Eiklions atdabūn savu krūzi atpakaļ. Likonīds apprec Fēdru,
Eiklions, lai atgūtu sirdsmieru atdod zeltu znotam.
   “Lielīgais karavīrs”
   Varonis ir muļķis, sevī iemīlējies algotnis ar pārspīlēti svinīgu
vārdu Pirgopoliniks (“Tirgoņu un pilsētu uzvarētājs”). Viņš lielās ar
saviem fantastiskajiem varoņdarbiem, kurus viņam sagudro viņa piedzīvotājs
Artotags (“Maizes grauzis”). Veselus leģionus tas aizpūš ar vienu elpas
pūtienu, vienā dienā iznīcinājis simtus cilvēku, ar vienu sitienu salauzis
zilonim kāju. Jūtas apmierināts, ja kāds apbrīno viņa skaistumu, drosmi,
piekrišanu pie sievietēm. Pats sevi dēvē par “Venēras mīluli”, bet īstenībā
ir gļēvs, izvirtis.
   Komēdijas 1.daļa risinās Efesas pilsētā, Pirgopoliniks no Atēnām
atvedis sev gūstekni - nolaupītu meiteni Filokomasiju. Efesā ierodas viņas
iemīļotais, lai to glābtu un apmetas blakus Pirgopolinika mājai. Meitene
izmantodama slepenu eju satiekas ar savu iemīļoto.
   2.daļā kāda skaista sieviete uzdodas par kaimiņa sievu un atzīstas, ka
neprātīgi iemīlējusies Pirgopolinikā. Tas jūtas ļoti glaimots un atlaiž
mājās savu nolaupīto Filokomasiju, apbalvodams ar bagātīgām dāvanām. Tad
viņš dodas pie sievietes, kas viņu it kā dievina, bet ierodas kaimiņu mājā,
viņš tiek nežēlīgi piekauts.
   Šai lugai nav stingras kompozīcijas. Intriga ir tajā daļā, kad
piekrāpj Pirgopoliniku, jo pastāv taču slepenā eja pa kuru meitene tāpat
var aizbēgt. Tāpēc dažkārt šeit saskatāma kontaminācija.
   “Viltīgais vergs” - “Pseidols”, pieder pie intrigu komēdiju tipa.
   Atjautīgs, viltīgs, izdomā nepārspējams. darbība norisinās Atēnās,
divu kaimiņu māju priekša. Vienā dzīvo Simons ar dēlu Kalidoru, otrā
savedējs Balions. Kalidors atzīstas Simona vergam Pseidolam, ka mīl hetēru
Fēniku, Baliona verdzeni. Fēniku ir jau nopircis kāds meķedoniešu karavīrs
par 20 minām, no kurām 15 minas ir jau samaksātas. Pseidols nolemj palīdzēt
Kalidoram, kaut arī zobojas par to. Viņš uzņemas vienas dienas laikā
sagādāt 20 minas no paša Kalidora tēva. Viņš izdod “likumu”: “Bīstieties
šodien no manis un neticiet man!”. Pats Simons apsola kaimiņam dod 20
minas, ja Pseidolam izdotos ar viltu dabūt jaunavu. Ierodas meķedonieši
karavīra vēstnesis harpags. Pseidols izviļ tam vēstuli, atdod cilvēku, kas
dabūn par vēstuli Fēniku un atdod to Klaidoram. Kad blēdībā atklājas
savedējs ir spiests samaksāt karavīram, bet Simons par Poseidola viltību
vēl samaksā 20 minas tam. Tas ņirgājas par savu saimnieku, piedzeras un
smejas.
   “Amfitrions” - vienīgā luga ar mitoloģisku sižetu.
   Jupiters Tēbu varoņa Amfitriona izskatā iekļūst pie viņa sievas
Alkemīnas un pavada ar to nakti. Jupiters bija paņēmis līdzi Amfitriona
verga Sasija izskatā Merkuriju. Tad ierodas īstais Amfitrions ar vergu un
sākas pārpratumu virkne, jo uz skatuves ir divi Amfitrioni, divi Sasiji.
Alkemīnei pēc tam piedzimst reizē divi dēļi: viens no vīra, otrs no
Jupitera.
   “Dvīņi”
   Komēdija par brāļiem, kuru  apbrīnojamā  līdzība  rada  dažādus
pārpratumus.
   Plauta valoda ir bagāta ar aliterācijām, vārdu spēlēm.
            Eiripīds (484.-406.g.p.m.ē.)

   Viņa daiļrade noslēdz klasiskās drāmas attīstību. Dzimis Salamīnas
salā. Bijis dziļi izglītots cilvēks par ko liecina viņa traģēdijas. Mīlējis
dabu, klusumu, vientulību. Ir saukts par “filozofu uz skatuves”, jo viņa
darbos ar daudz pārdomu atziņu. Eiripīds nav piedalījies sabiedriski
politiskajā dzīvē, nav arī ieņēmis nekādu valsts amatu. Savos darbos viņš
tomēr atsaucas uz svarīgākajiem notikumiem un valstī. Savā mūžā pēdējos
gadus pavadīja Meķedonijā tur mira 406.gadā pirms mūsu ēras.
   Savu augstāko uzplaukumu viņa daiļrade sasniedza Peloponesas kara
(431.-404.g.) gados (tā bija cīņa starp Atēnu un Spartu, un kara orbītā
bija ierauta visa Grieķija). Savos darbos Eiripīds attēlo politiskās un
sociālās pretrunas, kas radīja asus konfliktus starp demokrātijas un
aristokrātijas spēkiem. Viņš nosoda kā Spartas tā arī Atēnas cīņu par
politisko varu visā Grieķijā, kas arī izraisīja 27 gadus ilgo Peloponesas
karu. Viņam tuvas ir arī sofistu visu vērtību pārvērtēšanas metodes.
Eiripids vērš pret sievietes beztiesisko stāvokli - “Mēdeja”, “Hipolits”.
Pret seno traģēdiju kaitīgumu _ “Elektra”, “Orests”, “Ifigēnija Aulīdā pret
dievu netaisno rīcību. “Hioplits”, “Ions”, tāpat risināja sociālo jautājumu
- “Trojietes”, “Ions”.
   Kā dramaturgs darbojies 50 gadus, bet tikai piecas reizes ieguvis I
vietu dramaturgu sacensībās. Tas izskaidrojams ar to, ka Atēnieši nevarēja
pieņemt visus jaunos jautājumus viņa darbos, kas bija ļoti tuvi sofistu
filozofijai. Toties Hellēisma periodā un Romas varas gados  Eiripīda
daiļrade bija ļoti populāra. Ir saglabājušas 17 traģēdijas un viena satīru
drāma “Ciklops”.
   Traģēdijas: “Mēdeja”, “Hipolits”, Trojietes”, “Helēna”, “Orests”,
“Elektra”, Ions”, “Ifigēnija Aulīdā”, “Bakhanietes”.
   Eiripīds īpašu uzmanību pievērš sievietei, tās psiholoģijai, jūtu
pārdzīvojumiem. Viņš rādījis to attīstībā, izaugsmē. autors ir pievērsies
arī sadzīves tematikai un tas bija priekšnoteikums jaunatiskās komēdijas
attīstībai. Tas, ka Eiripīds prata iedziļināties cilvēka psiholoģijā,
parādīt dvēseles cēlumu, varoņu cilvēciskumu,  tuvina  viņa  daiļradē
mūsdienām. Viņa varoņi nav viengabalaini, tajos ir iekšējās pretrunas, cīņa
pašam ar sevi. Un tas ir tas jaunais, kas parādās Eiripīda dramaturģijā.
Viņš savās traģēdijās ir pamazinājis kara lomu darbības risinājumā. Kara
partijas padziļina drāmas idejas izpratni, izsaka autora pārdomas, nevis
virza darbības attīstību, bet pastiprināta loma ir dialogiem. Tie savukārt
veido diskusijas formas. Eiripīds labi pārvalda formu: prologā dažās rindās
ievada lasītāju notikumu situācijā, epilogs stāsta par to tālāko likteni.
Eiripīda ietekmē attīstījās jaunatiskā komēdija Grieķijā, Romā. Un ar
romiešu komēdijas starpniecību Rietumeiropas sadzīves drāma.
   “Mēdeja”
   Izmantots mīts par argonautu braucienu un Kolhīdu pēc zelta aunādas.
Kolhīda valdnieka meita burve Mēdeja iemīlējusies argaonautu vadonī Jasonā
un palīdz viņam iegūt zelta aunādu, un izglābs viņam dzīvību. Viņa bēg kopā
ar Jasonu no Kolhīdas uz Tesāliju, kur Jasons cer atgūt nelikumīgi atņemto
valdnieka varu. Izmantojis mitoloģijas sižetu Eiripīds veido ģimenes drāmu.
Mēdejai un Jasonam ir divi dēli, bet Jasons nolēmis atstāt ģimenei un
apprecēt Korintas valdnieka meitu Glauki. Mēdejas izmisums pāriet naidā,
kad viņa uzzina, ka Jasons ģimeni atstājis materiālu apsvērumu dēļ, Mēdeja
meklē tādu atriebības veidi, kas visvairāk sāpinātu Jasonu.
   Mātes mīlestība un atriebes kāre - šo jūtu konflikts veido traģēdijas
galveno saturu.
   Prologā aukle stāsta par to, kā Mēdeja mīlējusi Jasonu, viņa dēļ
pametusi dzimteni, tuviniekus un atbraukusi tam līdz. Par to, ka Jasons
saietas ar Kreonta meitu un taisās to precēt  un par Mēdejas lielajām
bēdām, kas robežojas jau ar naidu. Bet audzinātājs stāsta par vēl lielāku
nelaimi, kas Mēdeju sagaida. Tā ir Mēdejas un bērnu izraidīšana no valsts
ar Kreonta pavēli. Mēdejas naids vēršas arī pret bērniem un aukle uzskata,
ka labāk tiem nerādīties mātei acīs. Mēdeja nožēlo, ka precējusi Jasonu,
viņa dēļ pametusi ģimeni. Koris viņu mierina. Mēdeju māc dzīves apnikums,
bezcerība. Mēdeja runā par sievietes bezcerīgo likteni, par viņas vēlmi un
nodomu atriebties. Tad ierodas Kreonts, kurš paziņo, ka Mēdejai no viņa
zemes jāaiziet, lai Mēdeja nevarētu nodarīt ļaunumu viņa meitai. Mēdejai
vienas dienas laikā jāpamet pilsēta, jo citādi to gaida nāve. taču Mēdeja
ir šajā vienā dienā ir izplānojusi atriebties., nogalinot Jasonu, Kreontu
un viņa meitu. Bet Mēdeja ir apdomīga un viltīga. Viņa apsver visus
variantus. (Mēdejas tēvs ir Saules dieva dēls).
   Koris dzied par sieviešu grūto stāvokli un par vīru pārestībām,
nelaimi, kas pārsteigusi Mēdeju. Ierodas Jasons un saka Mēdejai, ka viņa
pati ir vainīga, ka viņu izraida. tomēr izsaka, ka viņam rūp bērnu nākotne.
Savukārt Mēdeja izsaka visu ko domā par Jasonu. Sarunā Jasons atklāj, ka
materiālu apsvērumu dēļ pametis Mēdeju un piedāvā materiālas rūpes par viņu
un bērniem, bet Mēdeja noraida viņa piedāvājumu. Koris dzied par to, kādas
sāpes jācieš pieviltas, nelaimīgas mīlestības dēļ. Cik smagi ir vilties
kādā, kam tu vienmēr esi uzticējies. Mēdeja negaidot satiek Atēnu valdnieku
Egeju. Tam nav bērnu. Mēdeja lūdz viņam patvērumu, solīdama, ka zina tādas
zāles, kas līdzētu pret Egeja nelaimi. Egejs dod patvērumu Mēdejai un tā
līdz galam izplāno atriebības plānu. Koris slavē Atēnas. Koris mēģina
atrunāt Mēdeju no savu bērnu noslepkavošanas. Mēdeja ataicina Jasonu un
paziņo, ka atzīst viņa rīcību par pareizu un lūdz atstāt bērnus Korintā, jo
grib doties trimdā viena. Mēdeja ar bērniem sūta līgavai savu līgavas tērpu
un diadēmu. Saules dieva dāvanu. Tā ir saindēta. No tās aiziet bojā gan
līgava, gan viņas tēvs. Tāda ir Mēdejas atriebība. Koris izsaka pārdomas
par bērnu nozīmi cilvēka dzīvē. Ierodas ziņnesis no pils un stāsta par
notikumiem, kas tur risinājušies. Mēdeja to uzklausa ar neslēptu prieku,
bet vēl viņai padomā nogalināt savus bērnus. Ierodas Jasons, bet ir jau par
vēlu, jo virs nama parādās spārnotu pūķu rati, kuros atrodas Mēdeja ar
bērnu līķiem. Jasons nolād Mēdeju, izmisis par bērnu nāvi. Starp abiem
risinās asa saruna. Mēdeja aizbrauc pūķa ratos.
   “Ifigēnija Aulīdā”
   Grieķu floti, kad tā devās karagājienā uz Troju aizkavē pilnīgs
bezvējš. Pie tā ir vainīgs Agamemons, kurš nošāvis Artemīdas stirnu un
izsaucis dievietes dusmas. Priesteris Kalhants ziņo, ka jāziedo Agamemons
meita Ifigēnija, tad dievietes dusmas rimsies. Iekšēju pretrunu mocīts tēvs
nosūta sievai un meitai vēstuli, lai ierodas pie viņa it kā, lai atdotu to
Ahilejam par sievu. Vēlāk viņš to nožēlo un sūta otru vēstuli, kurā
aizliedz doties ceļā. Bet otra vēstule nesasniedz adresātus, jo Agamemona
brālis Menelajs to aiztur. Tad notiek ass strīds starp brāļiem. Traģēdijā
iezīmējas Ifigēnijas tēls attīstībā, kad Ifigēnija ierodas kara nometnē, tā
ir priecīga, jo domā, ka salaulāsies ar slavenu varoni Ahileju, bet ir
izmisusi uzzinot, ka to gaida nāve. Lūdz tēva žēlastību. Ahilejs ir
sašutis, ka viņa vārds izmantots, lai ievilinātu meiteni nometnē un nolemj
glābt Ifigēniju. Nometnē draud izcelties karš, jo karaspēks pieprasa
Ifigēnijas upurēšanu. Ifigēnija izšķiras par nāvi, lai glābtu daudzu citu
bojāeju un lai grieķi gūtu uzvaru. Agamemons raksta vēstuli, lai neved
Ifigēniju un aizkavē to, ja tā ir ceļā uz nometni.
            Menandrs (342.-294.g.p.m.ē.)

   Dzimis ievērojamā, bagātā ģimenē. Guvis labu izglītību, bija filozofa
Teofrasta skolnieks. Viņa darbs “Raksturi” ir ietekmējis Menandra daiļradi.
Par politiskajiem uzskatiem konkrētu ziņu nav, bet Menandrs bija negatīvi
noskaņots pret monarhiju. Pievēršas galvenokārt sadzīves  jautājumiem,
ģimenes problēmu risinājumam. Turpina Eiripīda tēmu par sievietes stāvokli
sabiedrībā, izliktā un atrastā bērna motīvs, “mazā”  cilvēka dzīve un
liktenis. Viņa darbos ir dziļš humānisms, pārdomas par reliģiju un iztika
jautājumiem, cilvēku attiecībām. Viņam pieder teicieni”
   “Cik skaists ir cilvēks, ja viņš patiesi ir cilvēks”
   “,,, nav jāpiekāpjas ļauniem cilvēkiem, bet vajag tiem pretoties, lai
dzīvē viss nesagrieztos.”
   Vairāk par 100 komēdijām (105-108). Tikai 20 gs. atrasti Ēģiptes
papirusos fragmenti no “Šķīrējtiesas”, “Varonis”, “Nogrieztā matu pīne”,
“Samiete”, “Sikionietis”.
   Savukārt komēdijai “Īgņa” trūkst tikai dažu  rindiņu.  Menandra
komēdijas pēc sižeta struktūras nav vienādas. “Šķīrējtiesa” un “Nogrieztā
matu pīne” ir sarežģīta intriga, spilgti un psiholoģiski dziļi veidoti
raksturi. Tie nav trafareti, jaunatiskās komēdijas tēli (skopais vecis,
viltīgais vergs, nevarīgais jauneklis), bet gan neparasti  tā  laika
sabiedrībai (Pamfilas un Abratonas raksturi). Dramatiskajās sacensībās
pirmo vietu ieguva septiņas reizes. Darbi viņa dzīves laikā nebija sevišķi
populāri. Laikam jau tāpēc, ka tajās bija stilistiski izkopta valoda,
atteikšanās no komisma un bufanādes, nopietns saturs, arī pārdrošas domas.
Menandrs izvirza morālās prasības kā sievietēm tā vīriešiem. Iedrošinās
parādīt hetēru pārāku par kādu no brīvajiem cilvēkiem. Viņa darbi ietekmēja
Plauta un Terencija darbus. Ar Romas komēdijas starpniecību Menandra
daiļrade ietekmējusi arī Rietumeiropas komēdiju.
   “Īgņa” - “cilvēku nīdējs”.
   Knemons nīst cilvēkus, jo ir dziļi pārliecināts, ka visi cilvēki ir
ļauni, bet nejaušs gadījums liek mainīt uzskatus. Pāns stāsta par Knēmona
dīvainībām, par īpatnējo dzīvi, naidu pret cilvēkiem. visvairāk ienīst
kaimiņus, tad bijušo sievu, dzīvo kopā ar meitu. Sastrats satiek Knēmona
meitu un iemīl to, bet meitene ir hetēra. Sastrats sūtījis uz Knēmona māju
Piriju, lai uzzinātu kaut ko tuvāk par meiteni, bet Pirijs tiek izdzīts un
Knēmons to nomētā ar akmeņiem, māla pikām, bumbieriem. Otrreiz ieraugot
Sastratu Knēmons gan ar akmeņiem vairs nemet, bet ir ļoti nelaipns.
Sastratam neizdodas tā arī neko sarunāt, bet viņš runā ar jaunavas brāli
Georgiju. Georgijs uzzinājis Sastrada nodomu precēt viņa māsu nolemj
palīdzēt. Arī viņš negatīvi raksturo savu patēvu. Sastrats uzzina, ka
Knēmons atdos tikai tad savu meitu, ka znots būs līdzīgs raksturā viņām.
Sastrats arī mēģina strādāt uz lauka, bet pirmajā dienā neveicas. Bet tad
nāca kāds gadījums, kas palīdzēja Sastratam. Kādu dienu vecā kalpone bija
ielaidusi spaini akā, viņa gribēja to izvilkt, bet virve pārtrūka un arī
kaplis iekrita akā. Knēmons, gribēdams izvilkt spaini un kapli, pats iekrīt
akā. Tad atsteidzas Sastrats un Georgijs un izvelk Knēmonu. Knēmons atzīst,
ka ir kļūdījies domādams, ka var dzīvot viņš bez cilvēkiem. Visu mantu
novēl Georgijam. Arī savu meitu uztic tam un Georgijam jāizvēlas precinieks
māsai. Tad Sastrats lūdz atļauju savam tēvam precēt Knēmona meitu un tas
piekrīt, bet nepiekrīt izprecināt savu meitu Georgijam, bet beigās piekrīt
arī tam. Sastrots liek tēvam pie sirds, ka tā nauda, kas tev pieder vienam
un ja tās ir daudz nenes prieka Bet tā var palīdzēt kādam citam kam tā
varbūt ir ļoti nepieciešama. Tā var darīt kādu laimīgu. Komēdija beidzas ar
divkāršām kāzām. Vergi kaitina Knēmonu to traucēdami un vaicādami pēc
dažādiem traukiem, līdz beidzot tas padodas un ļauj sevi aizvest uz kāzām.
   “Šķīrējtiesa”
   Vergs Davs atradis izliktu bērnu, viņš grib to paturēt un atdod otram
vergam Sirsikam, bet dārglietas patur sev. Sirsiks pieprasa tās, jo tās var
palīdzēt atrast īstos bērna vecākus. Strīdu izšķir Harisija sievastēvs
Smirkins, kurš padzirdējis par znota izlaidīgo dzīvi ieradies noskaidrot
ģimenes nesaskaņu iemeslus.
       Lucijs Anejs Seneka (daži gadi p.m.ē.- 65.g.m.ē.)
   Lucijs Anejs Seneka, vidējais no trim Senekas Vecākā dēliem, dzimis
Spānijā, Kordubas pilsētā (tagad Korova), bet uzaudzis Romā. Guvis reorisko
izglītību, nodarbojies ar filozofijas studijām. Viņa uzskatus veidoja
Sotions, Attalla, Fabians. Seneka ir stoitiķu jeb “jaunā stila” pārstāvis.
M.ē. 20-jos gados Seneka pievēršas sabiedriskajai darbībai, uzstājas ar
tiesas runām. Smagi saslimts un dodas uz Ēģipti ārstēties. 30-jos gados
darbojas kā advokāts Romas tiesās, bet viņa panākumi izraisa imperatora
Kaligulas skaudību. Šajā laikā rodas darbi. “Par dusmām” - veltījums
vecākajam brālim, “Mierinājums Marcijai” - veltīta vēsturnieka Kremūcija
Borda meitai.
   Pēc imperatora Klaudija nākšanas pie varas, intrigu rezultātā Seneka
tiek izsūtīts uz 8 gadiem trimdā uz Korsiku. Tur Seneka nodarbojas ar
filozofiju un literatūru. Rodas: “Mierinājums Helvijai” - veltīts mātei,
“Mierinājums Polībijam”, “Par dzīves īslaicību”. Šajā laikā sākas darbs
pie traģēdijām. 49.gadā Seneka tiek atsaukts no trimdas un iecelts par
faktisko impērijas pārvaldītāju Neirona valdīšanas sākumā. Saraksta “Par
žēlsirdību”. 56.gadā kļūst par konsulu. Šajā laikā kļūst ļoti bagāts, kas
ir pretrunā ar viņa uzskatiem, ka viņš neatzīst materiālās vērtības par
noteicošajām. Tas izraisīja nepatiku pret viņu. 62.gadā viņa ietekme uz
Neironu beidzas un viņš turas tālāk no galma intrigām. Saraksta: “Par
atpūtu”, “Par labdarību:, “Dabaszinātniskie jautājumi”, “Morālās vēstules
Lucijam” - labākais Senekas darbs. 65.gadā rodas nesaskaņā starp Seneku un
Neironu, kurš pavēl Senekam izdarīt pašnāvību, ko viņš arī izdara. Kopā ar
viņu nāvi iet viņa sieva un brālis.
   Seneka daiļradē ir divas daļas:
   1) Sacerējumu dzeja;
   2) Sacerējumi prozā.
   Traģēdijas
   Traģēdiju rakstīšanai Seneka pievēršas trimdas gados. Ir desmit
traģēdijas:
   “Trakojošais Herakls”, “Trojietes”, Fēniķietis”, “Mēdeja”, “Fēdra”,
“Edips”, “Agamenons”, “Tiests”, “Ētiesi Herakls”, “Oktāvija”, kas gan nav
paša Senka darbs, bet gan kāda viņa sekotāja. Tā ir vienīgā līdz mums
nonākusī traģēdija no romiešu dzīves. Vēsta par Neirona sievas Oktavijas
nogalināšanu pēc imperatora pavēles un Neirona apprecēšanos ar Popeju.
Viens no trim galvenajiem personāžiem traģēdijā ir pats Seneka. Viņa
traģēdiju sižeti un tēli ir aizgūti no grieķu mītiem un grieķu (Euripīda,
Sofokla, Eshila) traģēdijām, bet jauns ir sižetu un tēlu traktējums. Viņa
traģēdijas sarakstītas “jaunā stila” ietekmē, un tas ir pieņēmis dramatiska
sižeta attīstību un raksturu izstrādi. Seneka saglabā monologus, dialogus,
kora partijas, kas iedala traģēdiju piecos cēlienos. Bet izmaina traģēdijas
struktūru, varoņu traktējums, paša termina “traģiskais” raksturu.
   Par labāko traģēdiju tiek uzskatīta “Mēdeja”, kurai par pamatu ņemts
Eiripīda darbs. Traģēdija ir bez ievada, jo Seneka uzskata, ka lasītājam ir
zināms mīts un darbojošās personas, kā arī fināls. Un viņa varone jau
sākumā ir tāda, kādai tai jābūt beigās. Jau sākumā tā ir tēlota kā ļaunā
burve, kas gatava jebkādam noziegumam. Monologam seko kora aicinājums, kurš
veltīts jaunlaulātajiem - Jasonam un Krēusai - Korintas valdnieka Kreonta
meitai. Otrajā cēlienā Mēdeja runā par atriebību, taču ne pret Jasonu, kuru
viņa grib saglabāt kā savu vīru, bet gan attiecībā uz Krēusu un viņas tēvu.
Tad Mēdejas saruna ar Kreontu. Taču Seneka Kreonts ir tipisks tirāns, bet
Mēdeja veikla advokāte. Mēdeja izlūdzas, lai netiktu izraidīta tūlīt, bet
dienu vēlāk. Trešajā cēlienā aukle raksturo atriebes pārņemto Mēdeju. No
sarunas ar Jasonu Mēdeja saprot cik ļoti viņš ir pieķēries bērniem, un
trešo reizi ieskanas Mēdejas doma par atriebību. Koris dzied par Mēdejas -
mīlestībā pieviltās naida  spēku,  atgādinot  argonautu  piemeklējušās
nelaimes. Ceturtais cēliens sastāv tikai no diviem monologiem: vecā aukle
stāsta par tai, ka Mēdeja izlietodama dažādās burves mākslas, saindē
dāvanas un ar bērniem nosūta tās Krēusam un viņas tēvam. Piektajā cēlienā
ierodas sūtnis un paziņo ar abu nāvi. Seko garš Mēdejas monologs, kurā tā
izplāno turpinājumu savai atriebībai. Parādās doma par bērnu nogalināšanu.
Bet Mēdejā nerisinās iekšējā cīna starp mātes un pieviltās sievas jūtām,
mīlestību un naidu. Mēdeja nogalina vienu  dēlu.  Grieķu  traģēdijās
slepkavības nerisinājās aiz skatuves, bet Seneka Mēdeja slepkavo  uz
skatuves. Satriecošas ir traģēdijas beigas, kad ierodas Jasons un viņam
redzot Mēdeja uzkāpj uz jumts un acu priekšā nogalina otru dēlu. Pabeigusi
savu darbu Mēdeja uz Zvaigžņaina pūķa spārniem aizlido debesīs. Seneka
“Mēdeja” ir vienkāršāka. Vienkāršota ir arī Mēdejas attieksme pret vīru.
Eiripida Mēdeja ļauj izsekot saviem pārdzīvojumiem, tad Seneka tēlo tikai
atriebes kāri. Tā rezultātā tēls kļuvis vienkāršots. Samazināts darbojošo
personu skaits, darbība kļuvusi vienkāršāka. Šī īpatnība raksturīga visai
Seneka daiļradei. Viņš neizvirza problēmas, nerisina konfliktus. Viņš arī
savās traģēdijās paliek filozofs stoiķis, kas pasauli uztver kā akla
nepielūdzama likteņa izpausmi, kuram cilvēks var pretstatīt nesalaužamu
gara stingrību, gatavību vajadzības gadījumā mirt. Cīņas rezultāts Senekam
ir vienaldzīgs.
   Senekam pirmajā vietā ir šausmu sižeti, ar mežonīgiem kaisles,
izmisuma, iznīdēšanas alku tēlojumiem. Bieži darbība tiek risināta uz
drūmas dabas ainas fona. Seneka tēli ir milzīga spēka un kaislību cilvēki.
Un tikai atsevišķās momentos tie ir apveltīti ar maigām jūtām un tajos
brīžos atklājas smalks psiholoģiskais tēlojums. Viņa varoņi neatklāj sevi
darbības gaitā, viņai jau sākumā ir tādi, kādiem tiem jābūt beigās. Te nav
tēlu raksturu izaugsmes. Vienveidīgi ir personāži. Ja tas ir valdnieks, tad
noteikti tirāns un blakus kāds cietējs. kas ir gatavs panest visas
pārestības. Un ja vajag arī mirt. Visi šie cietēji - vai tie ir pieaugušie
vai bērni, ir apveltīti ar vienādu domāšanas, spriešanas līmeni. Viņi mazāk
pārdzīvo paši, bet vairāk stāsta par saviem  pārdzīvojumiem.  Seneka
traģēdijas nav  domātas  teātriem  skatītājiem,  bet  gan  lasītājam,
klausītājam. Seneka ētika bija humāna un balstījās uz prātu un ticību
cilvēka gara varenībai.
   Prozas darbi
   1. Traktāti par morāli, filozofiskām tēmām
   “Par dzīves īslaicību”
   “Par laimīgu dzīvi”
   “Par dvēseles mieru”
   “Par žēlsirdību”
   “Par dusmām”
   2. Literārās vēstules
   “Vēstules Lucīlijam” - visplašāk izpaužas  Senekas  filozofiskie
uzskati.
   3.Mierinājuma vēstules - konsolācijas
   “Mierinājums Helvijai”
   “Mierinājums Polībijam”
   “Mierinājums Marciaji”
   Seneka pārdomas saistās ar garīgās dzīves un praktiskās morāles
jautājumiem. Seneka ir stoiķu filozofijas “jaunākā” perioda pārstāvis un
viņu filozofija sastāv no: loģikas, fizikas, ētikas. Seneka īpaši pievēršas
ētikai. Un galvenais šajā mācībā - dzīvē saskaņā ar darbu. Tikums kā gribas
un darbības pareiza izpausme tiek pretstats baudai. Izdala četrus tikumus:
   1) sapratne par labo un ļauno;
   2) drošsirdība - dvēseles stiprums;
   3) pašsavaldīšanās;
   4) taisnība.
   Savos spriedumos bieži vien nonāca pretrunās. Viņa filozofiskais
uzdevums bija - iemācīt dzīvot un iemācīt mirt, sniegt iekšēju dvēseles
neatkarību un dvēseles mieru. Gandrīz nav pozitīvu laikmeta pārstāvju
piemēru. Atklāj  sabiedrības  dzīves  trūkumus,  īstenību,  zemiskumu,
nabadzību. Atzīst visu cilvēku vienlīdzību. Vergs  var  iekšēji  būt
neatkarīgāks, brīvāks un bagātāks par savu saimnieku. Necieš pūli. Brīvs ir
tas, kurš ir garīgi bagāts. Tas, kurš nav sasniedzis gudrību vai netiecas
pēc tās ir vergs. Cilvēku krietnu dara nevis izcelšanās un  mantas
stāvoklis, bet gan dvēseles stāvoklis.
   Par Senekas ideālu kļuva nevis republika, kuru vairs  nevarēja
atjaunot, bet taisnīga imperatora vara. Līdzjūtība: trūkums ir kritērijs,
kas šķir labu valdnieku no tirāna. Seneka pauž savu riebumu pret tirāniju
un arī karavīra profesiju. Uzsver, ka mantkārība, greznība samaitā cilvēku.
Šeit viņš nonāk pretrunā ar sevi, bet lai pretrunas mazinātu starp morāles
principiem un to īstenošanu, Seneka bieži atsaucas uz cilvēka rakstura
vājumu, uz to, ka visi cilvēki ir grēcīgi. Seneka noraidoši izturas pret
reliģiju. Viņa un kristietības pasaules uzskati cilvēka un viņa spēju
vērtējumā ir diametrāli pretēji. Ja kristietībai cilvēks ir vāja būtne, tad
Seneka cilvēks var nostāties līdzās dievam.
   “Visa dzīve - gatavošanās nāvei”.
   Seneka par bēdām saka: “Pārmērīgas bēdas ir pretdabiskas, viltīgas,
apkaunojošas, tām nav pamata”.
   Ļoti labs darbs ir “Pārķirbošanās” (t.i. par “Iesvētīšanu muļķa
kārtā”, ķirbis - “tukša galva”, muļķis). Savos filozofiskajos traktātos maz
izmanto klasisko filozofiskā dialoga formu. Bieži ir minēts adresāts runai,
bet tā nemaz nav konkrēta persona. Seneka labi izprata cilvēku iekšējo
būtību, daudzveidību. Viņš labi pārvalda strīda un pierādījumu mākslu.
Izmanto salīdzinājumus no dažādās dzīves jomam, daudz ir ļoti spilgti un
tēlaini. Bauda - ir kaut kas zemisks, verdzisks, nevarīgs, nepastāvīgs, tās
mājoklis ir krogi, dzertuves. Tikumību var atrast templī, tā aizstāj mūrus,
tā ir putekļaina, tulznaina roku āda. Cilvēku kam uzbrukušas bēdas Seneka
salīdzina ar kuģinieku vētras laikā. Cilvēka dzīve - tā ir kara nometne.
   “Tam kas neko nedara, diena lieks gara.”
   “Ja gribi tikt mīlēts, - mīli”.
   “Gribošu liktenis ved - negribošu - velk”.
        Rodas Appalonijs (295.g.p.m.ē.- 215.g.p.m.ē.)
   Dzimis Ēģiptē, Aleksandrijā, tur arī nodzīvojis lielāko mūža daļu,
ieguvis vispusīgu izglītību. Bijis Aleksandrijas bibliotēkas pārzinis un
troņmantinieka Plotemaja III Eiergeta audzinātājs. Jau agri interesējies
par klasisko grieķu literatūru un pats pievērsies literārajai darbībai.
Literāram naidam pievienojās personīgais konflikts ar skolotāju Kallimahu,
kas beidzās ar to, ka Appolonijs atstāja Aleksandriju un apmetās uz dzīvi
Rodas salā, no turienes arī cēlies viņa literārais vārds  -  Rodas
Appolinijs.
   Sarakstījis darbus par Hēsiodu, Arhilahu, Kolofonas Antimahu. Tāpat
darbu “Pret Zēnodatu”. Bet nozīmīgākais darbs ir “Argonautika”. Viņa
lielākie darbi raksturo viņu kā “mācītu” dzejnieku, dzejnieku - zinātnieku.
“Argaonautikas” rašanās pamatā ir Appolonija strīds ar savu skolotāju
Kallimahu, jo tas negatīvi izturējās pret mēģinājumu atjaunot varoņeposu
tradīcijas. Viņš uzskatīja, ka varoņeposi ir novecojuši, bet kā pierādījumu
pretējam Appolonijs saraksta “Argonautiku”. Tās pamatā ir slavenais mīts
par argonautu braucienu pēc zelta aunādas. Tam raksturīga īsa, nevainojama
dzejas forma. Par savu darbu tika ļoti asi kritizēts no Kallimaha puses un
ir spiests doties trimdā. Apmetas uz dzīvi Rodas salā un dēvē sevi šīs
jaunās dzīves vietas vārdā. Appolonijs izsmēja Kallimahu  epigrammās,
savukārt tas sarakstīja ironisku darbu “Ibiss”. “Argonautika”  tajā laikā
cieta neveiksmi, jo Appolonijs bija sev nospraudis neiespējamu mērķi -
savienot šajā darbā varoņeposu un hellēnisma literatūras pamatprincipus.
   “Argonautika”
   Arhamēnā valdīja Atamants. No mākoņu dieves Nefeles tam bija divi
bērni - Helle un Frikss. Atamants atstāja Nefeli un apprecēja Īno, kura
neieredzēja vīra bērnus un gribēja tos pazudināt. Viņa liek apsēt laukus ar
sakaltušām sēklām, kas neizdīgt un tādēļ iestājas bads. Atamants  lūdz
padomu pie Delfu Orākula, bet pēc Īno pavēles sūtņi paziņo, ka Orākuls liek
sūtīt Friksu, lai to upurētu dieviem. Atamants ir spiests iekrist. Tad
atlido Nefeles zeltvilnas auns aizved Helli un Friksu uz ziemeļiem.
Lidojuma laikā Helle iekrīt jūrā, bet auns nolaižas Kalhidā, kur mīt Aiēts
saules dieva dēls. Viņš uzņem Friksu pilī, audzina, apprecina ar savu meitu
Halkiapi. Aunu upurē Zevam, bet aunādu pakar Oreja svētbirzē, kur to sargā
milzīgs pūķis.
   Ziņas par aunādu izplatījās visā Grieķijā. Frikss un  Atamanta
pēcnācēji ziņo, ka viņa labklājība ir atkarīga no aunādas. Atamanta brālis
uzceļ Iolkas pilsētu, kur pēc viņa nāves valda Aisens, bet viņa brālis
Pelijs atņem troni. Kad Aisena dēls Jāsons izaug, viņš pieprasa, lai Pelijs
atkāpjas no troņa. Pelijs sola to darīt tikai tad, kad būs atvesta zelta
aunāda, jo cer, ka Jāsons aizies bojā. Jāsons ar Atēnas palīdzību uzbūvē
kuģi “Argo”, sapulcina dižākos varoņus sev par ceļabiedriem (Hērakls,
Kastors, Orfejs, visi varoņi tiek aprakstīti, tāpat viņu izcelšanos). Šie
varoņi tiek nosaukti par argonautiem. Viņiem palīdz - Hēra,  Atēna,
Apollons. Hēra izmanto Jāsonu, lai atriebtos Pelijam. Atēna grib palīdzēt
kuģim ceļā. Apollons grib palīdzēt sakarā ar seniem priekšstatiem par
Apollonu kā saules dievu un zelta aunādu kā saules simbolu.
   Jāsons atšķiras no varoņiem ar savu fizisko skaistumu. Viņš ir
argonautu vadonis, bet Hērakls ir pārāks. Kad kuģis dodas jūrā Jāsons ir
nomākts. Orfejs kitāras pavadījumā dzied par olimpa valdniekiem. Tad tiek
aprakstīta pastāšanās Lamenas salā, kur dzīvo tikai sievietes, kas ir
pametušas savus vīrus to neuzticības dēļ. Visur valda prieks. Jāsons iemīl
Lamenas salas valdnieci Hipsipili. Tikai Hērakla pārmetumi liek argonautiem
atkal doties ceļā. Tālāk viņi ierodas Kizikas pussalā un tur cīnās ar
sešrocīgajiem milžiem. Mīsijā Hēlu meža nimfas ierauj avotā. Hērakls dodas
viņu meklēt, bet argonauti aizbrauc bez viņa, jo tā ir Zeva griba.
   Daudz ir dabas, ģeogrāfijas un etnogrāfijas aprakstu, uz tā fona
izceļas emocionālas epizodes. Zevs Fēnejam atņēmis redzi un uzsūtījis
harpijas, kas viņam atņem ēdienu. Argonauti tās padzen un pareģis pareģo
argonautiem nākotni. Tos gaida ilgs ceļš. Kolhīdā tiem varēs palīdzēt tikai
Afrodīte. Pareģojums ir ļoti garš (100 rindas) Argonautiem nākas cīnīties
arī ar jūras stihiju. Te palīdz Atēna. Tālāk dominējošā ir mīlestība.
Trešajā daļā darbība risinās gan uz zemes, gan Olimpā. Argonauti ir
ieradušies Kolhīdā un Hēra un Atēna apspriežas kā palīdzēt Jāsonam un lūdz
Afrodītes atbalstu. Viņa labprāt palīdzētu, bet tas nav viņas spēkos, jo
jārunā ar pašu Erotu. Afrodīte ir Erota māte. Erots negrib palīdzēt, bet
kad viņam piesola sen kārotu rotaļlietu viņš iešauj Mēdejai bultu tieši
sirdī, Ar to palīdzība beidzas. Kad argonauti ierodas Aiēta pilī un lūdz
aunādu, Aiēts liek tiem pildīt neiespējamus uzdevumus, jo cer, ka Jāsons
tos pildot ies bojā.
   Argonauti lūdz palīdzību Mēdejai. Jāsona un Mēdejas tikšanās notiek
pie Hekates tempļa. Mēdeja pamāca Jāsonu kā uzvarēt. Jāsons izpilda Aiēta
noteikumus, bet saprot, ka tas labprātīgi nedos aunādu un to slepus paņem.
Aiēts sarīko pakaļdzīšanos. Mēdeja grib bēgt ar Jāsonu uz Grieķiju, bet to
nevada mīlestība, viņa ir citāda - ļauna burve. Tiek nogalināts Apsirts un
tas izraisa Zeva dusmas. Jāsons un Mēdeja nevar doties ceļā ātrāk pirms tos
nav šķīstījusi Kirke. Atpakaļ ceļš ir pa tām vietā, kas aprakstīts Odisejā
(Skillu, Haribadu, Sirēnu salu). Ierodas kolhīdieši un prasa izdot Mēdeju,
Jāsons un Mēdeja salaulājas, lai Medejai nav jāatgriežas Kolhīdā. Bet
laulība nav laimīga. Atpakaļceļā argonauti nonāk Āfrikas tuksnesī, nonāk
Kētā, kur uzvar milzi Talasu, cīņā ar ūdens stihiju no kuras izglābj
Apollons un Atgriežas Egirs salā.
   Daiļrades īpatnības:
   1. Mitoloģiskā materiāla līdzība Homēra un Appolonija eposos.
   2. Bagātīgs mitoloģisks materiāls.
   3. izmanto reti sastopamus mītu variantus.
   4. Dievu tēlojumi - paralēles ar hellēnisma valdnieka kultu.
   5. Dievi no cilvēkiem ir atsvešināti. Tie liekas daudz bālāki
salīdzinot ar Homēra dieviem.
   6. Sadzīviski piezemētas ainas.
   7. Racionāla, skeptiska attieksmes pret naivu ticību mītam.
   Appolonija interešu centrā ir ģeogrāfija un mitoloģija. Viņš skaidro
vietu nosaukumus, apraksta upes, salu novietojumus. Viņa valoda  ir
arhaizēda. izmantojis izteicienus un vārdus, kas raksturīgi episkajam
stilam. Salīdzinājumu sfērā Appolonijs ir līdzīgs Homēram. Viņš salīdzina
cilvēkus ar dzīvniekiem augiem, ūdeņiem, dabas stihijām. Bieži vien ar
kokiem. Cilvēku balsis ir kā vēju auri. Tomēr Appolonija salīdzinājums ir
plašāks. Viņš salīdzina cilvēka dvēseles stāvokli ar ziediem. Appolonija
salīdzinājums ar uguni ir saistīts ar cilvēka emocionālo pasauli  -
mīlestība ir līdzīga ugunij. Salīdzinājumi ir līdzeklis kā  savienot
varoņeposu ar sava laika literatūras prasībām, kā arī kompozicionālas
vienotības līdzeklis. Tāpat tie palīdz izprast varoņu dvēseles stāvokli,
palielina iekšējo spriegumu un veido notikumu kompozicionālo saikni.
         Kallimahs (ap 310.g.p.m.ē.-240.g.p.m.ē.)
   Dzimis Kirēnē ievērojamu aristokrātu ģimenē. Ieguvis literāru un
filozofisku izglītību Atēnās. Strādājis par skolotāju, bet vēlāk par
Aleksandrijas bibliotēkas vadītāju. Šajā laikā pievēršas arī zinātniskiem
pētījumiem literatūras jomā. Darbā “Tabulas” (120 grāmatas) Kallimahs devis
pirmo grieķu literatūras bibliogrāfisku apskatu. Rakstīja epigrammu himnas,
elēģijas, epīliju, kā arī zinātniskus apcerējumus. Saglabājušas tikai sešas
himnas un 64 epigrammas. Atrasti 800 Kallimahu darbu fragmenti, kuri dod
priekšstatu par viņa zudušajiem darbiem. Kallimaha  himnas nav priekš
svinīgiem, reliģiskiem svētkiem, tajās nav patosa, svinīguma un reliģiskā
rituāla elementu. Viņa himnas iz mazas miniatūras ar mitoloģisku sižetu.
Tajās ir gan reālās dzīve tēlojums, gan arī politiski jautājumi.
   Epigrammas tematika - mīlestība, draudzība, literārā polemika.
   Ievērojamākais darbs - “Cēloņi” - vēstījošu elēģiju krājums  4
grāmatās. tajās apkopoti nostāsti par dažādu svētku, rituālu, nosaukumu
izcelšanos. Krājuma noslēgumā ir epīlijs “Berenīkes matu sproga”, bet par
darba saturu var spriest pēc epīlija “Hekale”, kur stāstīts par “Herkaliju”
svētku dibināšanu.
   Aizstāvēdams maza forma dzeju, Kallimahs apkaroja lielo  eposu,
ciklisko poēmu, kas nepadodas izsmalcinātais apdarei. Kallimahs saprata, ka
izsmalcinātībai, lielu ideju nenoslogotai aleksandriešu dzejai mazās formās
bija vairāk piemērotas.
   “Berenīkas matu sproga”
   Atdzejos Katulls. Sacerēts par godu tam, ka Ēģiptes  valdnieka
Ptolomeja Evergeta sieva Berenīke ziedojusi savu matu sprogu dieviem,
lūgdama, lai viņas virs atgrieztos no kara. Matu sproga no altāra pazudusi.
Galma astronauts tai pašā laikā pie debesīm atklājis jaunu zvaigznāju un
atzinis, ka Berenīkes matu sproga pārvērsta zvaigznājā.
   Par notikušo vēstī pati matu sproga, kas nonākusi pie debesīm
pārvērsta par zvaigznāju. Viņa stāsta par lielajām Berenīkes skumjām par
vīru un no raudāšanas zeltainā matu sproga bija gluži mitra. Sproga stāsta
par to cik viņai žēl bijis šķirties no Berenīkes zeltainās galvas, par to
kā viņa nonāk pie Venēras un par savu pārvēršanos un likteni starp pārējā
zvaigznēm. Sproga nožēlo savu pārvēršanos un vēlas būt atkal pie Berenīkes
- būt valdnieces matu sproga.
   Himna Zevam
   Tajā stāstīts par Zeva dzimšanu. Par to kā tas piedzimis Parasijā
Rejai. Kad tas piedzimis Reja to nomazgājusi, ievīstījusi autiņos un
atdevusi Nedai, lai tā viņu aiznestu kalnos un audzinātu lielu. Neda -
vecākā no nimfām, kas bija klāt Zeva dzimšanas brīdī. Viņai par godu to
upi, kurā nomazgāja Zevu nosauca par Nedu. Tālāk stāstīts par Zeva laimīgo
bērnību, par to kā tas tika aprūpēts. Tālāk stāstīts kā Zevs ieceļ sev
kareivjus, kas kļūst par varoņiem. Par Zeva milzīgo varu pār cilvēkiem.
   “Dod mantu un tikumu ļaudīm!
   Vai gan bez tikuma manta var cilvēkus laimīgus darīt?
   Vai pat tik tikumus bez mantas?
   Dod tikumu, laimi mums visiem!”
          Teokrits (310.g.p.m.ē.-250.g.p.m.ē.)
   Dzimis Sirakūzās, ilgu laiku dzīvojis Kosas salā. Viņa talanta
attīstību sekmēja dzejnieki Filēts, Asklepiāds un Leonīds. Ap 270 gadu
pārceļas uz dzīvi Aleksandrijā. Viņš ir “mazās formas” dzejnieks. Rakstīja
idilles, epigrammas, epīlijus, enkomijus. Saglabājušas 30 idilles un 26
epigrammas. Viņš ir bukoliskās dzejas pārstāvis. Un šis dzejas galvenā
iezīmē - lauku dzīves idializācija, uz šīs dzejas pamatiem Teokrits veidoja
literāro žanru - idilli. Idilles - neliela aina no laucinieku un vienkāršo
pilsētnieku dzīves. teokrita idillēm ir pa daļai stāstījuma, pa daļai
dramatiska dialoga forma. Raksturīgs arī apdziedāšanas moments. Mīlestības
tēma ir dominējošā. Bieži dabas tēlojums ir fons darbības risinājumam.
Izmantojot mitoloģiskus sižetus Teokrits ienes pats savu traktējumu (stāsta
par Hērakla un Hēlas draudzību), par nelaimīgi iemīlējušos  ciklopu.
Teokrita daiļrades sekotāji - Vergīlijs, Moshs, Bions.
   1.idille
   Tajā ir daudz folkloras, tā ir dziesma par ganu, kurš ir iemīlējies un
jūtas nomākts savas mīlestības dēļ, jo negrib pakļauties mīlestības varai.
Viņš neprot mīlēt, jo pats Erots ir iekalis viņu važās. Savas mīlestības
dēļ viņš mirst.
   4.idille
   Ganu saruna. Viņi ir brīvi cilvēki - Bats un Koridons. Koridons gana
Egona govis, jo tas ir devies uz Olimpiskajām spēlēm līdzi atlētam Milonam,
bet Korinda darbu pieskata Egona vecais tēvs. Bats satiek Korindu un
izprašņā par pēdējiem notikumiem. Šajā sarunā labi parādā Korinda un Bata
raksturi. Korinds - labsirdīgs, lētticīgs, naivs, bet Bats - ziņkārīgs un
ironisks.
   6.idille
   Divi gani Dafnīds un Damoits skaistā  vasaras  dienā  sacenšas
dziedāšanā. Dziesmu tēma ir viena - par Plifēma nelaimīgo mīlestību pret it
kā vienaldzīgo nimfu Galateju. Dafnīds dzied Polifēmam labvēļa vārdā, bet
Daimonts it kā paša Plifēma vārdā.
   15.idille
   Tā ir viena no slavenākajām Teokrita idillēm - Sirakūzietes jeb
sievietes Adonīda svētkos.
   Attēlota dzīves aina, ar reālistiskiem cilvēka raksturiem, viņu
interesēm. Līdzās sadzīviskajām ainām doti arī reliģiski elementi. Idille
slavē Ēģiptes valdnieka Ptolomeja Filadelfa devīgumu.
   Sarunājas divas draudzenes Gorgo un Praksinoja par to, ka nedrīkst
runāt slikti par savu tuvāko bērna klātbūtnē. Uzsvērts, ka  cilvēks
cenšoties var panākt visu. Sīki apraksta kā draudzenes pošas uz pili, kur
notiek kāzas. Idille beidzas ar ļoti sadzīvisku ainu, kur Gorgo jādodas
mājas taisīt Dioklīdam pusdienas.
           Longs (apmēram 2. vai 3.gs.m.ē.)
   Nav drošu ziņu, bet tiek uzskatīts par romāna “Dafnīds un Hloja”
autoru. Romāns ieņem izcilu un atsevišķu vietu sengrieķu romāna žanrā.
Sižeta skaidrība, kompozīcijas skaidrība, tas paceļ pāri šī žanra citiem
sacerējumiem, jo citiem ir raksturīgs samezglots sižets, dažādu notikumu un
piedzīvojumu pārmērība. Longa prozas darbam piemīt īpašs ritms un poētisks
krāšņums. Romānā attēlota divu jauniešu mīlestība, kas Erota rosināta
pamazām pārvēršas no neapzinātas ilgu tieksmes līdz kaislīgām jūtām.
   Dafnīds un Hloja
   Abus jauniešus vecāki kādreiz bija pametuši un jaunieši izaug ganu
vidū. Abi vēl ir gandrīz bērni, kad jau iemīlas viens otrā, viņiem vēl
jāuzzina, kas ir mīlestība. mīlas ilgu augšana tiek parādīta paralēli
dabai, tā tiek saskaņota ar dabas parādībām. romānā tiek aprakstīta Hlojs
nolaupīšana un gūsts, kuģa bojāeja. Romāna beigās jaunieši satiekās ar
saviem bagātajiem vecākiem, tie viņus pazīst, nožēlo savu agrāko rīcību  un
rīko kāzas saviem bērniem.
            Platona (427. – 347. g.p.m.ē.)
   Ceļojumos pa Dienviditāliju un Sicīliju Platons  iepazīstas  ar
pitagoriešu mācību un vairākkārt nesekmīgi centies realizēt dzīvē savas
ideālās valsts iekārtas idejas. Ap 387.gadu p.m.ē. Platons nodibināja savu
filozofisko skolu - Akadēmiju, kas turpināja darboties vēl ilgi pēc Platona
nāves, līdz pat m.ē. 6 gs. Platons bija ideālists (vārds “ideālists” cēlies
no Platona pamatuzskatiem par ideju pasauli iepretī jutekliskajai) savos
meklējumos un uzskatos. Arī viņa uzskati par cilvēku  kopumā,  viņa
psihiskajiem procesiem un stāvokļiem ir cieši saistīti ar augstākās ideju
pasaules pastāvēšanu.
   Platona ētika vairāk ir orientēta uz ideālas, pilnīgas cilvēku kopības
radīšanu, nevis uz atsevišķas  personības  audzināšanu.  Viņš  nebija
individuālists, bet gan sociālists, kuram galvenais ir izveidot vislabāko,
pēc mūsdienu uzskatiem pat mazliet dievišķu, valsts iekārtu, kur katrai
cilvēku grupai ir savs konkrēts uzdevums.
   Cilvēkus viņš iedalīja 3 grupās. Pirmās grupas cilvēki ir valdītāji,
viedie, filozofi. Viņi ir taisnīgi, godīgi, patiesi un atturīgi, viņi
tiecas izprast visu skaisto un ideju pasauli. Tālāk nāk cilvēki, kuru
raksturīgākās īpašības ir drošsirdība, vīrišķība, pienākuma apziņa, tādēļ
Platons tiem iedalīja kareivju un sargu uzdevumu. Bet trešā cilvēku grupa
miesiski ir pārāk piesaistīta fiziskajai pasaulei, tādēļ tiem jānodarbojas
ar fizisko darbu – jākļūst par zemniekiem, amatniekiem un jānodrošina
valsts materiālā eksistence. Tā kā pirmās un otrās grupas rokās atrodas
visa likumdošanas un cilvēktiesību vara, viņi nedrīkst būt savtīgi un
materiāli ieinteresēti, līdz ar to viņi nedrīkst precēties. Abām grupām ir
jādzīvo kā vienai lielai ģimenei. Šo ideālistisko un pat grieķu valstīs
neiespējamo sadalījumu Platons izvirzīja kā vienīgo  pilnīgas  valsts
pastāvēšanas noteikumu, bet pilnīga valsts ir nepieciešama, lai izaudzinātu
pilnīgus cilvēkus.
   Platonam eksistē divas pasaules, kas ir pilnīgi atdalītas un atšķirīgi
raksturojamas. Viena ir lietu pasaule, kas ir vienmēr mainīga gan laikā,
gan telpā, saistīta ar rašanos un zušanu, tā ir sajūtama ar maņu orgāniem.
Otra ir ideju pasaule – tā nosaka jutekliskās pasaules esamību, tā ir
nemainīga, pastāvīga un neuztverama. Ideju pasauli var aptvert tikai garā.
Tikai lietu idejas ir īstas nevis pašas lietas, tādēļ tikai idejas ir
izziņas vērtas, jo satur sevī lietu nemainīgo būtību.
   Platons cilvēkā izdala nemirstīgu dvēseli un mirstīgu ķermeni. Dvēsele
ir pielīdzināta idejām, un tā kā tās eksistē pirms jutekliskām lietām, tad
tās ir vienotas un nedalāmas. Arī dvēsele kā ideju zināšana eksistē pirms
cilvēka un ir nedalāma un nemirstīga. Ķermenī ir daudz matērijas, līdz ar
to tas ir dalāms un mirstīgs. Būtībā ķermenis cilvēka eksistencē ir kas
nicināms un nosodāms, pat iemieso visu ļauno, tas kalpo tikai kā cietums
dvēselei, no kura tai jāatbrīvojas. Lai to izdarītu, dvēselei jāattīras,
jāapspiež jutekliskās tieksmes, jātiecas pēc augstākās patiesības. Tādā
veidā cilvēks kļūst pilnīgs.
   Platons, skaidrojot dvēseli, izmanto līdzību ar pajūgu, kur kučieris
ir prāts, viens no zirgiem ir jutekliskās iekāres, bet otrs – saprātīgā
griba. Viens zirgs tiecas vilkt dvēseli, bet otram tuvāka šķiet zeme, līdz
ar to izvēršas cīņa dvēselē, kas ir mūžīgā cilvēces problēma – dvēsele ir
iekalta mūžīgā spriegumā.
   Platons bija reinkarnācijas atbalstītājs un uzskatīja, ka tikai pēc
vairākkārtējas iemiesošanās, kad dvēsele attīrijusies jau vairākās pakāpēs
tā kļūst dievišķa, paceļas augstāk pie ideju pasaules durvīm un zūd iekšējā
pretruna, rodas harmonija un saskaņa virzībā uz augstāko punktu – ideju
pasauli. Bet katrā nākošajā dzīvē dvēsele pārdzimst vai nu cilvēkā vai
dzīvniekā, atkarībā no tā cik tikumīga tā bijusi iepriekšējā dzīvē. Ar
tikumību šeit jāsaprot, kura dvēseles daļa cilvēka dzīvē bija visaktīvākā.
Platons dvēseli iedalīja 3. daļās. Saprātīgās dvēseles daļas jeb prāta
augstākais tikums ir gudrība. Ar šo dvēseles daļu cilvēks apsver savu
rīcību, izglītojas un vadās pēc augstākiem tikumības un ētikas principiem.
Otrā dvēseles daļa ir afektīvā jeb emocionālā, kuras augstākais tikums ir
drošsirdība – ar šīs dvēseles daļas atbalstu cilvēks izjūt un izrāda
emocijas, ir spējīgs uz līdzjūtību, sirsnību, naidu, dusmām, uzupurēšanos
u.t.t. Bet trešā ir zemākā – jutekliskā dvēseles daļa, kas ir vienāda gan
cilvēkiem, gan dzīvniekiem un augiem. Tā ir atbildīga par jutekliskām
iekārēm un baudām, ķermeņa fizisko vajadzību apmierināšanu. Šās dvēseles
daļas augstākais tikums ir pašsavaldīšanās, atturība. Katrā cilvēkā ir
visas trīs augstāk minētās daļas, bet dažos, kādas daļas pārsvars ir
lielāks.
Vissvarīgākā dvēseles funkcija ir izziņa, jo izziņa cilvēku noved pie
pilnības. Izziņa Platonam ir mācība par atturēšanos jeb “anamnesis”.
Jebkura izziņa ir dvēseles atmiņas par ideju pasauli, kurā tā mita pirms
iemājoja cilvēkā. Ideju pasaule ir visa sākums, jutekliskās pasaules pamats
un dvēseles pirmavots.
   Ņemot vērā izziņas veidus, Platons izdalīja 2 veidu iespējamos ceļus,
kādos cilvēks var nodzīvot savu dzīvi. Pirmā ir izziņas dzīve, kurā cilvēks
par augstāko mērķi uzskata izzināt patiesību, un tāda dzīve ir laba pati no
sevis, jo iemieso platoniskā filozofiskā uzskata kulminācijas punktu,
cilvēka ideālo ceļu. Otrā ir darbīgā dzīve, kas gan nenozīmē, ka cilvēks
dara visu, kas ienāk prātā, nevērtējot izdarītā ļaunumu vai labumu,
derīgumu, bet gan saprātīgas gribas ietekmēts virza darbīgo ķermeni uz
iecerēto mērķi. Šāda dzīve ir laba tādēļ, ka nepieciešama.
   Platona mīlestība ir mīlestība uz idejām, to pasaules pilnība vienīgā
dod mīlestībai attaisnojumu un augstāko ideju. Protams, Platons, neizslēdz
arī cilvēku mīlestību, tā pat ir īpaši veicināma, tikai viņš to izprot
citādi, kontekstā ar augsto ideju mīlestību. Platoniskā mīlestība meklē
tikai dievišķo, tā atļauj mīlēt tikai pilnību un ideālu, mīlēt ar spēcīgu
gara un dvēseles tieksmi. Izslāpušo tā nedzirdī, izsalkušo nepaēdina un
neglīto nenoglāsta, jo cilvēks viņam  nav  pašvērtība,  tikai  ideju
iemiesotājs un atturīgais skaistuma un pilnības pielūdzējs. Tikai tā
mīlestība, kas ved uz ideju, ir svētīga un īstena, tā ir cilvēka cienīga,
bet ne mīlestība uz lietām vai cilvēkiem, kuri ir gaistoši un nepastāvīgi.
Platons vienmēr domāja, ka mīlēt cilvēka skaistumu nav vērts, lai gan līdz
zināmam laikam tas ir aizrautīgi un jauki, jo skaistums ar laiku zūd un
paliek tukšums. Arī platoniskā mīlestība nav izprotama tādā veidā, kā tas
ieviesies mūsu leksikā, jo Platons pats šādu jēdzienu neieviesa. Tā nav
fiziskās mīlestības nobeigums, bet gan tieši mīlestība uz idejām, uz
augstāko patiesību, kurai viss dzīvnieciskais un jutekliskais ir svešs.
Dieva Erota augsto spēku un varu Platons ir atklājis daudzos “dialogos”,
bet jo īpaši dialogā “Dzīres”.
   “Bet kas gan tad notiktu, ja tu būtu skatījies vistīrāko daili un
tikai to bez cilvēka ķermeņa un miesas, bez cilvēku rotām un krāšņuma,
skatoties tikai šo mūžīgo, dievišķo daili. Vai tu vēl domātu, ka šī dzīve
ir nicināma, ja vari uz dievišķo raudzīties un tajā kavēties? Vai tu nebūtu
pārliecināts, ka tikai vērojot tā, kā tas vajadzīgs, skaisto var radīt
nevis patiesā ēna, bet pašu patieso, jo tu vairs neesi pievērsies ēnai, bet
īstenībai.”
   Viens no nozīmīgākajiem dialogiem ir “Valsts”.
   Galvenais šajā dialogā ir ideālās valsts uzbūves  principi  un
filozofiskais pamatojums. Pārrunājot ideoloģijas jautājumu ideālajā valsts
iekārtā, sarunas dalībnieki pieskaras literatūrai.
   Pēc Platona domām māksla, būdama reālās pasaules atdarinājums ir ļoti
tālu no lietu patiesās būtības atklāšanas, patiesību ar atdarināšanas
līdzekļiem nevarot nedz apjaust, nedz attēlot. Platons nenoliedz mākslas
iedarbības spēku, taču vienīgais uzdevums, ko mākslai un arī literatūrai
Platons izvirza ir audzināt pilsoņus ar cildeniem paraugiem. Vajadzīgs
stingras atlases princips  literatūras  sacerējumu  izvēlē  izglītības
vajadzībām.
         Marks Tulijs Cicerons (106.-43.g.p.m.ē.)
   Cicerons bija politisks darbinieks un lielisks rakstnieks, pēdējais
ievērojamais Romas republikas ideologs, kas tās iekārtu pamatoja ar grieķu
politiskajām teorijām. Līdz mūsdienām saglabājušās 58  runas,  virkne
retorikas un filozofisko traktātu, 800 vēstules. Dzimis 106.gada 3.janvārī
p.m.ē. latīņu pilsētā Arpinā un ir cēlies no jātnieku aprindām. Viņa
vecākiem bija sakar galvaspilsētā, viņu draugu lokā bija tolaik pazīstamie
oratori Antonija un Krass. Vecāki vēlēdamies dot labu izglītību abiem
dēliem - Markam un Kvintam pārcēlās uz dzīvi Romā. Skolā Cicerons apguva
grieķu klasisko literatūru. Scevola Paneteja iespaidā sāk interesēties par
filozofiju. Cicerons vingrinājās runu sastādīšanā grieķu un latīņu valodā,
sacerēja poēmas, tulkoja no grieķu valodas prozā un dzejā.
   Ar daiļrunību nenācās nodarboties, jo 80.gadu sākumā iekšējo juku dēļ
tiesas nedarbojās, bet advokāta darbību uzsāka 80.gadu beigās. Leils
Cicerona panākums bija Seksta Roscija aizstāvēšanas runai,  bet  pēc
drosmīgās uzstāšanās Roscija lietā, kur viņš neaizskarot personīgi pašu
diktatoru Sullu, bet kritizējot Sullas režīmu, palikšana Romā  kļuva
bīstama. Kopā ar brāli Kvinu dodas ilgstošā ceļojumā pa Grieķiju un
Mazaziju. Lielu ietekmi uz viņu atstāja Atēnas un Rodosas salā pavadītais
laiks.
   79.gadā atgriežas Romā un kļūst plaši pazīstams un līdzko sasniedza
laikā noteikto vecumu, lai varētu kļūt par valsts amatpersonu, viņu šajos
amatos arī ievēlēja.
   71.gada beigās sākās prāva pret Verresu, Cicerons uzņemas apsūdzības
uzturēšanu, lai gan Cicerons jau pirmās sesijas kārtā pierādīja Verresa
vainu, Cicerons publicēja savus materiālus kā piecas runas pret Varresu.
   66.gadā Cicerons uzstājas ar savu pirmo politisko runu par pilnvaru
piešķiršanu Pompejam, lai pabeigtu karu Mazazijā.
   63.gadā kļūst par konsulu, atklāj Katelīna sazvērestību un saņem
“tēvijas tēva” nosaukumu. Šajā laikā top poēmas “Par manu konsultu”, “ Par
manu laiku”, un četras runas pret Katelīnu.
   58.gadā Cicerons dodas trimdā, jo vajā Katelīnas piekritēji (Pompejs,
Cezars, Krass). Sākas depresija. Raksta darbus par morāli, ētiku. 55.gadā
top lielais dialogs “Orators”, bet 54.gadā sāk rakstīt traktātu “Par
valsti”, kurā cildina Romas valsts iekārtu un apskata tās pagrimuma
iemeslus. šo traktātu uzdrošinās publicēt tikai 51.gadā.
   Cicerons noslēdzās no aktīvās sabiedriskās dzīves un dzīvodams te
savās mājās, te pie sava drauga Atika, pievēršas filozofijai. Cicerons sev
nosprauda mērķi popularizēt sabiedrībai grieķu filozofiju. Samērā neilgā
laikā (33 mēnešos) Cicerons bija pabeidzis lielāko daļu savu filozofisko
sacerējumu, to vidu “Hortenzijs” (līdz mūsdienām nav saglabājies, bet
senatnē tam bija liels iespaids, ar to sākās traktātu sērija), “Par labā un
ļaunā robežām”, “Par dievu dabu”.
   Pirmām kārtām Cicerons uzskatīja par pienākumu uzrakstīt traktātu
filozofijas aizstāvēšanai, kas bija pretrunā ar romiešu uzskatiem. Traktātā
“Hortenzijs” Cicerons aizstāv savu pārliecību un vēlēšanos nodarboties ar
filozofisko apcerēšanu, jo Ciceronam bija sevi jāattaisno romiešu acīs.
Viņš bija sabiedriski politiskais darbinieks, kurš bija atklājis Katelīna
sazvērestību, bet tagad vēlējās nodarboties ar filozofiju.
   Traktātā “Par dievu dabu” Cicerons atspēko epikūriešu un stoiķu
argumentus par dievu esamību, bet saviem sacerējumiem dod nevis ateistisku,
bet gan agnosticisku formulējumu - neskatoties uz to, vai ir dievi vai nav,
bet valsts reliģiju nepieciešams aizsargāt.
   51.gadā Ciceronu nosūta par prokonsulu uz Kilkija provinci, saņem goda
titulu - “imepratoru” par lielajiem panākumiem karā pār kalnu ciltīm.
   50.gadā Cicerons atgriežas Itālijā pilsoņu kara priekšvakarā. Dodas uz
Grieķiju pie Pompeja, bet 48.gadā sakauj Pompeju un Cicerons dodas atpakaļ
uz Itāliju un izlīgst ar Cēzaru. Par vienu no Cicerona draugiem kļūst
Bruts, vēlākais Cēzara slepkava. Pēc Cēzara nogalināšanas 44.gadā Ciceronam
atkal sākas aktīvs politiskais darbības laiks un sekmīgi cīnās pret
Antoniju, kurš sevi uzskata par  Cēzara  pēcteci.  Cīņas  literārais
piemineklis pret Antoniju ir palikušas “Filipikas”, tajās ir 14 runas.
   Oktaviāns izlīga ar Antoniju un noslēdza savienību. 43.gada 7.decembrī
Antonija aģenti notvēra Ciceronu un viņu nogalināja, Antonijs pavēlēja
nocirsto Cicerona galvu uzstādīt Romas foruma oratoru tribīnē.
               Informācijas avoti

   Platons “Menons. Dzīres” - Zvaigzne ABC, 1980.gads

   A.Vorobjovs “Psiholoģijas vēsture” - Rīga, 1998.gads

   Sengrieķu literatūras antoloģija - Rīga, Zvaigzne, 1990.gads

   I.Tronskis - Antīkās literatūras vēsture - Latvijas valsts
izdevniecība, Rīga, 1954.gads

   A.Rubenis - Romas kultūra - “Svētdienas Rīts”, 1993.gads

   A.Rubenis - Senās Grieķijas dzīve un kultūra - Rīga, “Zvaigzne”,
1994.gads

   Kūle M., Kūlis R. - “Filosofija” - apgāds “Burtnieks”, 1996.

   P.J.Anstrats, - “Civilizācijas vēsture” R., “Karogs” - 1995., 153.lpp.

   I.Ķēniņš - Seno laiku vēsture II – Zvaigzne ABC, 1994.gads

   Metodisks līdzeklis - Seno laiku vēsture 2.daļa – Rīga, 1995.gads

   Pasaules vēsture 1. daļa. - Senie laiki – RaKa, latviešu izdevums,
1997.gads